powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji: 1.04.2018 – 31.03.2020
Całkowita wartość projektu: 1 190 262 zł
wkład UE: 1 011 722,70 zł
budżet państwa: 59 513,10 zł
wkład własny: 119 026,20 zł

Opis projektu:
Celem gł. projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r.
Grupą docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie z Technikum w Kijanach i Technikum Górniczego i Politechnicznego w Łęcznej.
W ramach projektu 12 nauczycieli zawodu nabędzie nowe kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 136 uczniów nabędzie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (w trakcie staży i kursów). Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Ponadto Technikum w Kijanach oraz Technikum Górnicze i Politechniczne w Łęcznej zostaną doposażone w urządzenia branży mechanicznej i sprzęt komputerowy oraz gastronomiczny, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu.
W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:
1) Szkolenia doskonalące dla 10 nauczycieli z zakresu obróbki skrawaniem, spawalnictwa, kelnerstwa, barmaństwa i carvingu
2) Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli „Chłodnictwo i klimatyzacja” i „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”
3) Wyposażenie pracowni technicznych szkół (m.in. sprzęt komputerowy, urządzenia skrawające i spawalnicze, zestaw gastronomiczny)
4) Staże zawodowe u pracodawców dla 120 uczniów
5) Kursy zawodowe dla 136 uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień (m.in. spawanie, wózek widłowy, operator obrabiarek skrawających,
eksploatacja urządz. instalacji i sieci elektroenerg., AutoCAD, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, carving, pierwsza pomoc)
6) Wizyty studyjne dla 10 nauczycieli na wyższych uczelniach dotyczące nowych technologii

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, kobiety kończące kształcenie zawodowe będą bardziej konkurencyjne na rynku pracy i uzyskają większą szansę na zatrudnienie.