powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Modernizacja drogi powiatowej nr 22718 w miejscowościach Stara Wieś i Puchaczów

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura drogowa

Wartość projektu: 1 406 502,03 zł

Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75% – 1 054 876,52 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 25% – 351 625,51 zł

Okres realizacji projektu: 24 marca 2005 – 14 października 2005

Opis projektu:
Droga powiatowa nr 22718 przebiega przez miejscowości Stara Wieś, Puchaczów, Bogdanka, Nadrybie i łączy się z droga krajową nr 82.

Zmodernizowany odcinek drogi jest dojazdem do kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. – zakładu o znaczeniu ponadregionalnym, droga ta wykazuje największe natężeniu ruchu w Powiecie Łęczyńskim. Jednocześnie droga ta jest elementem alternatywnej trasy do drogi krajowej nr 82 Lublin – Włodawa przez Świdnik, Łańcuchów, Puchaczów w kierunku Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (jez. Sumin, jez. Piaseczno, jez. Roztocze itp.).

Istniejący wcześniej układ sieci transportowej utrudniał rozwój turystyczny powiatu uznanego za jedno z najatrakcyjniejszych w województwie. Rozwój infrastruktury drogowej ma ponadto pozytywny wpływ na rozwój działających w pobliżu drogi przedsiębiorstw.

Realizacja projektu obejmowała odnowę i wzmocnienie nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości 2581 m, wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 1283 m, wybudowanie parkingów o powierzchni 878 m2 na 50 miejsc postojowych, wybudowanie chodników o długości 460 m, wybudowanie drogi zbiorczej o długości 720 m.