powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Okres realizacji: 01.09.2010- 30. 11.2011 Wartość projektu: 2 499 992,01 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 70 %- 1 749 994,40 zł Budżet Powiatu- 30%- 749 997,61 zł

Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej o długości 7,9 km wraz z niezbędnym wyposażeniem, ulokowanej wzdłuż dróg powiatowych nr 2007 L i 1625 L w miejscowościach Dąbrowa- Kaniwola- Nadrybie. na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Na trasie zostały postawione 4 wiaty przystankowe z ławkami, koszami na śmieci i stojakami na rowery. Przy każdym miejscu przystankowym znajdują się tablice w formie mapy, informujące rowerzystów o najciekawszych miejscach na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Dodatkowo infrastrukturę rowerową wzbogacają: mapa interaktywna dostępna na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, przewodniki rowerowe z płytą CD oraz system monitorujący wyposażony w kamerę internetową a także system badający natężenie ruchu rowerowego.
Prezentowane przedsięwzięcie uzupełniło także działania samorządu zmierzające ku budowie sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego i stanowiło odpowiedź na istniejącą dysproporcję pomiędzy potencjałem Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego a stopniem jego wykorzystania.
Projekt był realizowany przez trzy jednostki administracyjne:

  • Starostwo Powiatowe w Łęcznej
  • Gmina Ludwin
  • Gmina Puchaczów

Inwestycja pozwoliła na:
a) polepszenie stanu infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej poprzez rozbudowę spójnego systemu ścieżek rowerowych.
b) wdrożenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów
c) rozszerzenie dostępu do informacji o turystce rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.