powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna
Działanie 2.4 Schemat B: Marketing gospodarczy

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.05.2012
Wartość projektu: 199 997,04 zł

Finansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% – 169 999,48 zł
Budżet powiatu – 15% – 29 999,56 zł

Celem projektu była promocja gospodarcza powiatu łęczyńskiego poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”

Projekt polegał na kreacji marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, opracowaniu jej strategii, a także prowadzeniu jej kampanii.
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

  • stworzenie strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
  • kampania informacyjno-promocyjna marki o zasięgu ponadregionalnym. W ramach kampanii powstał spot reklamowy Kameralnego Pojezierza, zorganizowano pokaz lampionów
  • konferencja podsumowująca projekt poświęcona prezentacji marki.