powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charlęż” typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane Wyniki operacji: zwiększenie komfortu podróżnych, bezpieczeństwa pieszych, skrócenie czasu przejazdu do budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw rolnych poprzez przebudowę drogi powiatowej
nr 1564L

Powiat Łęczyński realizuje przy udziale pomocy finansowej z EFRROW – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charlęż”.

Wartość projektu to 6.168.241,45 zł, z czego wartość uzyskanego dofinansowania z EFRROW stanowi kwota 3.924.852 zł.

Celem operacji jest zwiększenie komfortu podróżnych, bezpieczeństwa pieszych, skrócenie czasu przejazdu do budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw rolnych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1564L współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Prace w ramach operacji: roboty pomiarowe, prace rozbiórkowe, wycinka drzew, roboty ziemne, podbudowy, położenie nawierzchni, roboty brukarskie, elementy odwodnienia, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie

Przebudowany odcinek stanowi bardzo ważny punkt komunikacyjny na terenie powiatu łęczyńskiego, łącząc ze sobą drogę wojewódzką nr 829 z powiatem lubelskim.

Długość przebudowanej drogi to 4450 metrów.