powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dla Biznesu


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie ,,Relokacja biznesu od A do Z. Jak biznes ukraiński w warunkach wojny może prowadzić działalność na rynku polskim i skorzystać z dostępnego wsparcia”, organizowane przez Województwo Lubelskie i Polską Agencję Inwestycji i Handlu – PAIH, które przybliży zainteresowanym osobom z Ukrainy możliwości, które oferuje polski rynek.

Podczas szkolenia zaplanowano prezentacje dotyczące uwarunkowań prowadzenia biznesu, w szczególności:

 • wsparcia, jakie ukraińska firma może uzyskać w Polsce,
 • zakładania firmy w Polsce i przenoszenia firmy z Ukrainy do Polski,
 • wskazówek praktycznych w kwestii podatków i rachunkowości,
 • nabycia lub najmu nieruchomości,
 • zagadnień migracji, prawa pobytu i prawa pracy.

Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym  (ul. Artura Grottgera 2, Lublin) i rozpocznie się o godz. 10:00.

Szkolenie odbędzie się w języku ukraińskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji pod linkiem: https://tiny.pl/w925x

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie

Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.

Cele:

 1. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego.
 2. Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej,
 3. Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu.

Zadania Powiatowego Biura Biznes Lubelskie:

 1. Audyt potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
 2. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców, JST, IOB, jednostek naukowych.
 3. Przygotowywanie szkoleń i doradztwa dedykowanego dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami z terenu województwa lubelskiego, w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i wspomagającego rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w kierunku eksportu produktów i usług.
 4. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych dotyczących inicjatyw klastrowych i innych form współdziałania.
 5. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w imprezach targowo–wystawienniczych regionalnych, krajowych i zagranicznych (w ujęciu branżowym i indywidualnym).
 6. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych na rynki kluczowe i wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z regionu.
 7. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
 8. Opracowanie systemu przepływu oraz standaryzacji danych z zakresu informacji gospodarczej pomiędzy UMWL i instytucjami z regionu.
 9. Opracowanie i zakup analiz, raportów, i innych dokumentów ogólnodostępnych  i branżowych.
 10. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
 11. Stworzenie wysokiej jakości, ogólnie dostępnej bazy danych dotyczącej publicznych i prywatnych terenów inwestycyjnych.
 12. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych.
 13. Monitoring potrzeb przedsiębiorców z regionu, w zakresie poszukiwania zewnętrznych odbiorców produktów i usług oraz zakup dostępu do krajowych i międzynarodowych baz.
 14. Organizacja wydarzeń oraz kampanii promocyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk, dotyczących rozwoju przedsiębiorczości/sektorów kluczowych oraz wysokiej szansy.
 15. Promocja dobrych praktyk – dotyczy firm, które zainwestowały na Lubelszczyźnie.
 16. Realizacja kampanii promocyjnej kierowanej do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców regionów.
 17. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
 18. Opracowanie założeń kontynuacji i realizacji programu promocji marek regionalnych.
 19. Promocja potencjału eksportowego Lubelszczyzny.
 20. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.
 21. Podejmowanie działań w zakresie marketingu bezpośredniego oraz innych działań promocyjno–informacyjnych, kierowane do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców innych krajów.