powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polityka prywatności

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Powiatu Łęczyńskiego www.powiatleczynski.pl użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Powiatu Łęczyńskiego. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Powiatu Łęczyńskiego.


Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Powiat Łęczyński nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Stronę. Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Powiatu Łęczyńskiego nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Powiat Łęczyński za treść docelowej strony WWW.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis www.powiatleczynski.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.powiatleczynski.pl