powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kontakt

Starosta 
Niewiadomski Krzysztof

tel. 81 53 15200
e-mail: k.niewiadomski@powiatleczynski.pl

Wicestarosta 
Pelczarski Michał

tel. 81 53 15200
e-mail: m.pelczarski@powiatleczynski.pl

Sekretarz Powiatu
Wachewicz Wioletta

tel. 81 531 5200
e-mail: w.wachewicz@powiatleczynski.pl

Skarbnik Powiatu
Miazio Patrycja

tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl


Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kryk Monika
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15230
e-mail: m.kryk@powiatleczynski.pl

Obsługa sekretariatu
Góra Paulina
tel. 81 53 15200
fax. 81 752 64 64
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Tkaczyk Agnieszka
Inspektor ds. obsługi kancelarii

tel. 81 53 15201
e-mail: a.tkaczyk@powiatleczynski.pl

Kierepka Patrycja
Podinspektor ds. obsługi kancelarii
tel. 81 53 15201
e-mail: p.kierepka@powiatleczynski.pl

Kubić Angelika
Podinspektor ds. obsługi kancelarii

tel. 81 531 52 01
e-mail: a.kubic@powiatleczynski.pl

Wachewicz Bartłomiej
Inspektor ds. rozliczeń i dozoru mienia

tel. 81 53 15231
e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Monika
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu

tel. 81 53 15230
e-mail: m.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Zabezpieczenie informatyczne:

Romańczuk Paweł
Inspektor ds. Informatyki

tel. 81 53 15 232
e-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl

Zakrzewski Kacper
Podinspektor ds. Informatyki

tel. 81 53 15 232
e-mail: k.zakrzewski@powiatleczynski.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

p.o. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej
Krzeszowska Jolanta
Miejsce obsługi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna,  pok. 11, I p.
tel. 81  53 15 281
e-mail: j.krzeszowska@powiatleczynski.pl


Wydział Budownictwa, Architektury,

Filipiak – Białek Joanna
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15265
e-mail: j.bialek@powiatleczynski.pl

Futa Anna
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. 81 53 15263
e-mail: a.futa@powiatleczynski.pl

Niedobylski Adam
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15263
e-mail: a.niedobylski@powiatleczynski.pl

Cygler Monika
Podinspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15264
e-mail: m.cygler@powiatleczynski.pl

Mańko Joanna
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15261
e-mail: j.manko@powiatleczynski.pl

Gryglicka Jolanta
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15260
e-mail: j.gryglicka@powiatleczynski.pl

Ukalska Patrycja
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15264
e-mail: p.ukalska@powiatleczynski.pl

Sapuła Marta
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15265
e-mail: m.sapula@powiatleczynski.pl


Wydział Ochrony Środowiska


Naczelnik Wydziału
tel. 81 53 15270

Makuch Zofia
Inspektor ds. ochrony środowiska

tel. 81 53 15271
e-mail: z.makuch@powiatleczynski.pl

Kasprzak Robert
Inspektor ds. ochrony środowiska

tel. 81 53 15272
e-mail: r.kasprzak@powiatleczynski.pl

Ząbkowski Adam
Inspektor ds. leśnictwa i gospodarki leśnej

tel. 81 53 15272
e-mail: a.zabkowski@powiatleczynski.pl

Jarosław Flis
Podinspektor ds. ochrony gruntów rolnych
tel. 81 53 15273
e-mail: j.flis@powiatleczynski.pl


Wydział Finansowo-Budżetowy

Miazio Patrycja
Skarbnik Powiatu
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl

Bijata Dorota
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15251
e-mail: d.basek@powiatleczynski.pl

Kondraciuk Teresa
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15255
e-mail: t.kondraciuk@powiatleczynski.pl

Mróz Anna
Podinspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15252
e-mail: a.mroz@powiatleczynski.pl

Szczepańska Sylwia
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15250
e-mail: s.szczepanska@powiatleczynski.pl

Roczon Katarzyna
Podinspektor ds. księgowości
tel. 81 53 15251
e-mail: k.roczon@powiatleczynski.pl


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dylewski Stanisław
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy

tel. 81 53 15220
e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

Fiutka Andrzej
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 81 53 15212
e-mail: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Kachel Michał
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: m.kachel@powiatleczynski.pl

Jagiełło-Czech Wioletta
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: w.czech@powiatleczynski.pl

Wróbel Barbara
Podinspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15222
e-mail: b.wrobel@powiatleczynski.pl

Kawalerska Magdalena
Inspektor ds. narad koordynujących

tel. 81 53 15221
e-mail: m.kawalerska@powiatleczynski.pl

Gregorowicz Adrian
Inspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15218
e-mail: a.gregorowicz@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Olga
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii

tel. 81 53 15213
e-mail: o.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Zakrzewski Adrian
Podinspketor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15214
e-mail: a.zakrzewski@powiatleczynski.pl

Wronowski Michał
Podinspektor ds. Geodezji i Kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: m.wronowski@powiatleczynski.pl


Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Gańska-Skrzypczak
Kierownik zespołu

tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

Bijata Łukasz
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15215
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl

Kościarz Agnieszka
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15223
e-mail: a.kosciarz@powiatleczynski.pl

Sternik Bogusława
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
e-mail: b.sternik@powiatleczynski.pl


Wydział Promocji, Kultury i Turystyki

Magdalena Małek-Stańkowska
Naczelnik Wydziału
tel. 81 53 15207
e-mail: m.stankowska@powiatleczynski.pl

Agnieszka Sachar
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych

tel. 81 53 15207
e-mail: a.sachar@powiatleczynski.pl

Anna Jasińska
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych

tel. 81 53 15202
e-mail: a.jasinska@powiatleczynski.pl

Małgorzata Małek
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych
tel. 81 53 15279
e-mail: m.malek@powiatleczynski.pl

Sylwia Bordzoł-Rak
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych

tel. 81 53 15208
e-mail: s.bordzol@powiatleczynski.pl

Weronika Błaszczak
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych

tel. 81 53 15208
e-mail: w.blaszczak@powiatleczynski.pl


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kociuba Marta
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15280
e-mail: m.kociuba@powiatleczynski.pl

Warda Emilia
Inspektor ds. ochrony zdrowia

tel. 81 53 15280
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl

Haraszczuk Monika
Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

tel. 81 53 15 282
e-mail: m.haraszczuk@powiatleczynski.pl

Zawisza-Klimkiewicz Iga
Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

tel. 81 53 15 280
e-mail: i.klimkiewicz@powiatleczynski.pl

Krzeszowska Jolanta
Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

tel. 81 53 15281
e-mail: j.krzeszowska@powiatleczynski.pl

Szabłowska Weronika
Podinspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

tel. 81 53 15 282
e-mail: w.szablowska@powiatleczynski.pl


Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Joanna Puła
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15205
e-mail: j.pula@powiatleczynski.pl

Świeczak Karolina
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

tel. 81 53 15206
e-mail: k.swieczak@powiatleczynski.pl

Karwat Anna
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

tel. 81 53 15206
e-mail: a.karwat@powiatleczynski.pl

Dorota Czernic
Podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych
tel. 81 53 15204
e-mail: d.czernic@powiatleczynski.pl

Beata Cieślińska
Inspektor ds. projektów zewnętrznych
tel. 81 53 15203
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Dominika Stasicka
Referent ds. zamówień publicznych
tel. 81 53 15203
e-mail: d.stasicka@powiatleczynski.pl


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Duda Elżbieta
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15245
e-mail: e.duda@powiatleczynski.pl

Gryniewicz Agnieszka
Zastępca Naczelnika

tel. 81 53 15242
e-mail: a.gryniewicz@powiatleczynski.pl

Polak Barbara
Inspektor ds. Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pokój 116, I p.
tel. 81 53 15244
e-mail: b.polak@powiatleczynski.pl

Ośko-Pińkowska Marzena
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: m.pinkowska@powiatleczynski.pl

Kuzioła Iwona
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: i.kuziola@powiatleczynski.pl

Myszyńska Aldona
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: a.myszynska@powiatleczynski.pl

Struszewska Katarzyna
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15242
e-mail: k.struszewska@powiatleczynski.pl

Nastaj Anna
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15244
e-mail: a.nastaj@powiatleczynski.pl

Biała Monika
Podinspektor ds. komunikacji
tel. 81 53 15242
e-mail: m.biala@powiatleczynski.pl

Pręcikowska Agata
Podinspektor ds. komunikacji
tel. 81 53 15240


Wydział Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Makara Dorota
Naczelnik wydziału obsługi szkół i placówek oświatowych
tel. 81 53 15239
e-mail: d.makara@powiatleczynski.pl

Siegieda Ewa
Zastępca naczelnika wydziału obsługi szkół i placówek oświatowych
e-mail: e.siegieda@powiatleczynski.pl

Łukaszczuk Justyna
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
tel. 81 53 15237
e-mail:
j.lukaszczuk@powiatleczynski.pl

Lutruk Katarzyna
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
tel. 81 53 15237
e-mail: k.lutruk@powiatleczynski.pl

Brzozowska Monika
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
e-mail: m.brzozowska@powiatleczynski.pl

Blicharz Paulina
Podinspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
tel. 81 53 15 229
e-mail: p.paczkowska@powiatleczynski.pl

Skoczylas Dorota
Podinspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych

tel. 81 53 15236
e-mail: d.skoczylas@powiatleczynski.pl

Chmiel Monika
Podinspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15236
e-mail: m.chmiel@powiatleczynski.pl

Miśkiewicz Paulina
Inspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15236
e-mail: p.miskiewicz@powiatleczynski.pl

Jońska Beata
Inspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15236
e-mail: b.jonska@powiatleczynski.pl

Pinkas Dominika
Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15235
e-mail: d.pinkas@powiatleczynski.pl

Guz Monika
Inspektor ds. analizy i SIO
tel. 81 53 15235
e-mail: m.guz@powiatleczynski.pl

Kwiatkowska Grażyna
Inspektor ds. analizy i SIO
tel. 81 53 15238
e-mail: g.kwiatkowska@powiatleczynski.pl

Ilczuk Anna
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych

tel. 81 53 15 229
e-mail: a.ilczuk@powiatleczynski.pl


Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Warszawska-Krakowiak Katarzyna
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 81 53 15275
fax. 81 752 64 91
e-mail: k.warszawska@powiatleczynski.pl

Emilia Biegalska
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
tel. 81 53 15274
fax. 81 752 64 91
e-mail: e.pituch@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Krakowiak Robert
Inspektor ds. obrony cywilnej
tel. 81 53 15274
fax. 81 752 64 91
e-mail: r.krakowiak@powiatleczynski.pl


Punkt Obsługi Mieszkańca

Łagodziński Mariusz
Główny specjalista ds. obsługi mieszkańca

e-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl


Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr, Archiwum i Spraw Socjalnych

Pasiak Grażyna
Główny specjalista ds. kadrowych

tel. 81 53 15276
e-mail: g.pasiak@powiatleczynski.pl

Mazurek-Ilczak Anna
Inspektor ds. Kadr

tel. 81 53 15276
e-mail: a.ilczak@powiatleczynski.pl

Dąblowska Izabela
Podinspektor ds. archiwum
tel. 81 53 15276
e-mail: i.dablowska@powiatleczynski.pl


Inspektor Ochrony Danych

Paulina Kasprzak
Inspektor Ochrony Danych
tel. 81 531 52 85
e-mail: p.kasprzak@powiatleczynski.pl
e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl


Główny Specjalista ds. Audytu i Kontroli

Cieślińska Anna
Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej

tel. 81 53 15234
e-mail: a.cieslinska@powiatleczynski.pl


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Łoś Katarzyna
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 81 53 15283
e-mail: pzoon@powiatleczynski.pl

Kot Magda
Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 81 53 15284

Nadolska Ewelina
Podinspektor ds. administracyjno – biurowych
tel. 81 752 34 18
w zastępstwie za pracownika:
Stolarska Magdalena

Inspektor ds. administracyjno – biurowych
tel. 81 53 15284


Audytor wewnętrzny

Stanowisko ds. audytu
Kisiel Dominik

e-mail: d.kisiel@powiatleczynski.pl