powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kontakt

Starosta 
Niewiadomski Krzysztof

tel. 81 53 15200
e-mail: k.niewiadomski@powiatleczynski.pl

Wicestarosta 
Pelczarski Michał

tel. 81 53 15200
e-mail: m.pelczarski@powiatleczynski.pl

Sekretarz Powiatu
Wachewicz Wioletta

tel. 81 531 5200
e-mail: w.wachewicz@powiatleczynski.pl

Skarbnik Powiatu
Miazio Patrycja

tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl


Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kryk Monika
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15230
e-mail: m.kryk@powiatleczynski.pl

Wioleta Pastuszak
Obsługa sekretariatu

tel. 81 53 15200, fax. 81 752 64 64
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Tkaczyk Agnieszka
Inspektor ds. obsługi kancelarii

tel. 81 53 15201
e-mail: a.tkaczyk@powiatleczynski.pl

Kierepka Patrycja
Podinspektor ds. obsługi kancelarii
tel. 81 53 15 201
e-mail: p.kierepka@powiatleczynski.pl

Szysz Anna
Podinspektor ds. obsługi kancelarii

tel. 81 53 15201
e-mail: a.szysz@powiatleczynski.pl

Wachewicz Bartłomiej
Inspektor ds. rozliczeń i dozoru mienia

tel. 81 53 15231
e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Monika
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu

tel. 81 53 15230
e-mail: m.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Zabezpieczenie informatyczne

Romańczuk Paweł
Inspektor ds. Informatyki

tel. (81) 531-52-32
e-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl

Bernecki Marcin
Podinspektor ds. Informatyki
tel. (81) 531-52-32
e-mail: m.bernecki@powiatleczynski.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Porębna Iwona
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 81 53 15234
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl


Wydział Budownictwa, Architektury,

Filipiak – Białek Joanna
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15265
e-mail: j.bialek@powiatleczynski.pl

Futa Anna
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. 81 53 15263
e-mail: a.futa@powiatleczynski.pl

Niedobylski Adam
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15263
e-mail: a.niedobylski@powiatleczynski.pl

Kot Henryk
Podinspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15264
e-mail: h.kot@powiatleczynski.pl

Mańko Joanna
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15261
e-mail: j.manko@powiatleczynski.pl

Gryglicka Jolanta
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15260
e-mail: j.gryglicka@powiatleczynski.pl

Ukalska Patrycja
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15264
e-mail: p.ukalska@powiatleczynski.pl

Sapuła Marta
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15265
e-mail: m.sapula@powiatleczynski.pl

Wawryszuk Klaudia
Podinspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15262
e-mail: k.wawryszuk@powiatleczynski.pl


Wydział Ochrony Środowiska

Pęcak Wioletta
Naczelnik Wydziału
tel. 
81 53 15271
e-mail: w.pecak@powiatleczynski.pl

Makuch Zofia
Podinspektor ds. ochrony środowiska

tel. 81 53 15271
e-mail: z.makuch@powiatleczynski.pl

Kasprzak Robert
Inspektor ds. ochrony środowiska

tel. 81 53 15272
e-mail: r.kasprzak@powiatleczynski.pl

Ząbkowski Adam
Podinspektor ds. leśnictwa i gospodarki leśnej

tel. 81 53 15272
e-mail: a.zabkowski@powiatleczynski.pl

Emilia Biegalska-Pituch
Pomoc administracyjna
tel. 81 53 15270


Wydział Finansowo-Budżetowy

Miazio Patrycja
Skarbnik Powiatu
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl

Krępacka Elżbieta
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15254
e-mail: e.krepacka@powiatleczynski.pl

Bijata Dorota
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15251
e-mail: d.basek@powiatleczynski.pl

Kondraciuk Teresa
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15255
e-mail: t.kondraciuk@powiatleczynski.pl

Mróz Anna
Podinspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15252
e-mail: a.mroz@powiatleczynski.pl

Szczepańska Sylwia
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15250
e-mail: s.szczepanska@powiatleczynski.pl

Roczon Katarzyna
Podinspektor ds. księgowości
tel. 81 53 15251
e-mail: k.roczon@powiatleczynski.pl


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dylewski Stanisław
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15220
e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

Fiutka Andrzej
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15212
e-mail: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Kachel Michał
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: m.kachel@powiatleczynski.pl

Jagiełło-Czech Wioletta
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: w.czech@powiatleczynski.pl

Serwin Barbara
Inspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15222
e-mail: b.serwin@powiatleczynski.pl

Kawalerska Magdalena
Inspektor ds. narad koordynujących

tel. 81 53 15221
e-mail: m.kawalerska@powiatleczynski.pl

Gregorowicz Adrian
Inspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15218
e-mail: a.gregorowicz@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Olga
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii

tel. 81 53 15213
e-mail: o.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Joanna Gańska-Skrzypczak
Kierownik zespołu

tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

Bijata Łukasz
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15215
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl

Fronc Lucyna
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15217
e-mail: l.fronc@powiatleczynski.pl

Kościarz Agnieszka
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15223
e-mail: a.kosciarz@powiatleczynski.pl


Wydział Promocji, Kultury i Turystyki

Magdalena Kuca
Naczelnik Wydziału
tel. 81 53 15 207
e-mail: m.kuca@powiatleczynski.pl

Cieślińska Beata
Inspektor ds. promocji i turystyki

tel. 81 53 15 202
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Haraszczuk Monika
Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

tel. 81 53 15 279
e-mail: m.haraszczuk@powiatleczynski.pl

Resztak-Fedurek Aneta
Inspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych
tel. 81 53 15 208
e-mail: a.fedurek@powiatleczynski.pl

Paulina Kondraciuk
Podinspektor ds. promocji, turystyki i mediów elektronicznych

tel. 81 53 15 208
e-mail: p.kondraciuk@powiatleczynski.pl


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Brodzik Elżbieta
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15282
e-mail: e.brodzik@powiatleczynski.pl

Warda Emilia
Inspektor ds. ochrony zdrowia

tel. 81 53 15280
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl

Zawisza-Klimkiewicz Iga
Podinspektor ds. zdrowia i spraw społecznych

tel. 81 53 15 281
e-mail: i.klimkiewicz@powiatleczynski.pl


Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Białek-Paluch Emilia
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15 205
e-mail: e.paluch@powiatleczynski.pl

Karolina Świeczak
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

tel. 81 53 15 206
e-mail: k.swieczak@powiatleczynski.pl

Karwat Anna
Podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

tel. 81 53 15 206
e-mail: a.karwat@powiatleczynski.pl

Jóźwiak Agnieszka
Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 81 53 15 204
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Joanna Puła
Podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych
tel. 81 53 15 204
e-mail: j.pula@powiatleczynski.pl

Anna Jaskot
Podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych
tel. 81 53 15 203
e-mail: a.jaskot@powiatleczynski.pl

Marika Skoniecka
Podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych
tel. 81 53 15 203
e-mail: m.skoniecka@powiatleczynski.pl

Świeczak Karolina
inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

tel. 81 53 15 206
e-mail: k.swieczak@powiatleczynski.pl


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Duda Elżbieta
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15245
e-mail: e.duda@powiatleczynski.pl

Gryniewicz Agnieszka
Zastępca Naczelnika

tel. 81 53 15242
e-mail: a.gryniewicz@powiatleczynski.pl

Polak Barbara
Inspektor ds. Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pokój 116, I p.
Tel. 81 531 52 44
e-mail: b.polak@powiatleczynski.pl

Ośko-Pińkowska Marzena
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: m.pinkowska@powiatleczynski.pl

Kuzioła Iwona
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: i.kuziola@powiatleczynski.pl

Myszyńska Aldona
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: a.myszynska@powiatleczynski.pl

Struszewska Katarzyna
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15242
e-mail: k.struszewska@powiatleczynski.pl

Nastaj Anna
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15244
e-mail: a.nastaj@powiatleczynski.pl


Wydział Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Makara Dorota
Naczelnik wydziału obsługi szkół i placówek oświatowych
tel. 81 53 15239
e-mail: d.makara@powiatleczynski.pl

Siegieda Ewa
Zastępca naczelnika wydziału obsługi szkół i placówek oświatowych
e-mail: e.siegieda@powiatleczynski.pl

Białasiewicz Daria
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
tel. 81 53 15237
e-mail: d.bialasiewicz@powiatleczynski.pl

Lutruk Katarzyna
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
tel. 81 53 15237
e-mail: k.lutruk@powiatleczynski.pl

Brzozowska Monika
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
e-mail: m.brzozowska@powiatleczynski.pl

Górniak Beata
Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych
e-mail: b.gorniak@powiatleczynski.pl

Miśkiewicz Paulina
Inspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15236
e-mail: p.miskiewicz@powiatleczynski.pl

Jońska Beata
Inspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15236
e-mail: b.jonska@powiatleczynski.pl

Sternik Bogusława
Inspektor ds. kadrowo-płacowych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15236
e-mail: b.sternik@powiatleczynski.pl

Pinkas Dominika
Podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych jednostek oświatowych
tel. 81 53 15235
e-mail: d.pinkas@powiatleczynski.pl

Kwiatkowska Grażyna
Podinspektor ds. analizy i SIO
tel. 81 53 15238
e-mail: g.kwiatkowska@powiatleczynski.pl

Guz Monika
Podinspektor ds. analizy i SIO


Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Warszawska-Krakowiak Katarzyna
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

tel. 81 53 15275
e-mail: k.warszawska@powiatleczynski.pl

Żmuda Magdalena
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
tel. 81 53 15274
e-mail: m.zmuda@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Krakowiak Robert
Inspektor ds. obrony cywilnej
tel. 81 53 15274
e-mail: r.krakowiak@powiatleczynski.pl


Punkt Obsługi Mieszkańca

Łagodziński Mariusz
Główny specjalista ds. obsługi mieszkańca

e-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. kadr

Pasiak Grażyna
Główny specjalista ds. kadrowych

tel. 81 53 15276
e-mail: g.pasiak@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. Archiwum i spraw socjalnych

Plechawska Agnieszka
Główny specjalista ds. archiwum i spraw socjalnych

tel. 81 53 15276
e-mail: a.plechawska@powiatleczynski.pl


Stanowisko ds. Audytu i Kontroli

Kociuba Marta
Inspektor ds. kontroli zarządczej
tel. 81 531 5234
e-mail: m.kociuba@powiatleczynski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Łoś Katarzyna
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 81 53 15283
e-mail: pzoonleczna@op.pl

Kot Magda
Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 81 53 15 284

Kaliszyk Martyna
Podinspektor ds. administracyjno – biurowych
tel. 81 53 15284
w zastępstwie za pracownika
Stolarska Magdalena

Inspektor ds. administracyjno – biurowych
tel. 81 53 15284

Audytor wewnętrzny

Stanowisko ds. audytu
Kisiel Dominik