powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Stypendia dla najlepszych uczniów ze szkół powiatowych

Stypendia dla najlepszych uczniów ze szkół powiatowych

19 września w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół powiatowych za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce, uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Stypendia otrzymało łącznie 20 osób.

CZYTAJ…
Nowoczesne warsztaty Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Nowoczesne warsztaty Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Tablica pamiątkowa opracowana przy użyciu wycinarki plazmowej CNC, breloki z logo Zespołu Szkół Górniczych wykonane na drukarce 3D czy też praktyczny pokaz zabudowy chodnika – te i inne atrakcje towarzyszyły uroczystemu otwarciu warsztatów na Pasterniku, które miało miejsce 19 września br.

CZYTAJ…
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu w Łęcznej

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu w Łęcznej

Serdecznie zapraszam na XI Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X–ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
c) w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz  Biegaj

System zarządzania kolejką

System zarządzania kolejką

W trosce o Państwa czas Starostwo Powiatowe w Łęcznej uruchomiło system zarządzania kolejką, który obejmuje: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

CZYTAJ…
Szkolenie z zakresu obronności i obrony cywilnej

Szkolenie z zakresu obronności i obrony cywilnej

W dniach 12-13 września br. odbyło się szkolenie z zakresu obronności i obrony cywilnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Urzędu Miejskiego, gmin z terenu powiatu łęczyńskiego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

CZYTAJ…