powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Apel Starosty Łęczyńskiego do mieszkańców powiatu łęczyńskiego w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną.

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

CZYTAJ…
Apel Starosty Łęczyńskiego do mieszkańców powiatu łęczyńskiego w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną.

XXXI Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 02.09.2021 r.

AG.0002.31.2021

Informuję, iż XXXI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 9 września 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie odwołania Zarządu Powiatu w Łęcznej,
b) w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 839 do kategorii dróg powiatowych,
c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do modułu II programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski