powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu i przymrozkach

od godz. 20:00 dnia 06.04.2021 do godz. 07:00 dnia 07.04.2021. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie miejscami około -6°C.

CZYTAJ…
Ogłoszenie – zawieszenie pracy stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Ogłoszenie – zawieszenie pracy stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe
w Łęcznej w sposób wyłączający bądź ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, Starosta Łęczyński informuje, że z dniem 06 kwietnia 2021 roku[i]:

zawiesza się do odwołania pracę Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  Starostwa Powiatowego w Łęcznej – stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdów.
W ramach prowadzonego w wydziale dyżuru możliwy jest odbiór dowodu rejestracyjnego. 

Czynności związane ze zgłoszeniem zbycia/nabycia pojazdów odbywają się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP lub poprzez złożenie dokumentów (wypełniony wniosek wraz z kopią umowy) do wrzutni znajdującej się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku). Osoby oczekujące na rejestrację pojazdów w terminie od 6 kwietnia br. do 9 kwietnia br., zostaną poinformowane telefonicznie przez pracownika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  o zmianie daty rejestracji.


[i] Ogłoszenie podlega wywieszaniu w siedzibie urzędu oraz na stronie podmiotowej jednostki na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Minsitrów
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512).

Ogłoszenie – zawieszenie pracy stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Ogłoszenie – Wznowienie pracy Wydziału Budownictwa i Architektury

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sposób wyłączający bądź ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, Starosta Łęczyński informuje, że z dniem 06 kwietnia 2021 roku[i]:

wznawia się pracę Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, odwołując jednocześnie Ogłoszenie Nr 1/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia
25 marca 2021 roku.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku), wystawione są wrzutnie na dokumenty z oznakowaniem poszczególnych wydziałów, do których petenci mogą składać dokumenty.

Ponadto obsługa petentów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbywa się za pośrednictwem:

  • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP
  • poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl
  • kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej urzędu  www.powiatleczynski.pl
  • poczty tradycyjnej na adres:   

Starostwo Powiatowe w Łęcznej,

           Al. Jana Pawła II 95A

                 21–010 Łęczna


[i] Ogłoszenie podlega wywieszaniu w siedzibie urzędu oraz na stronie podmiotowej jednostki na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Minsitrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512).

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach i silnym wietrze

od godz. 18:40 dnia 05.04.2021 do godz. 20:30 dnia 05.04.2021. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich.

Od godz. 02:00 dnia 06.04.2021 do godz. 08:00 dnia 07.04.2021. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna dnia 06.04 wyniesie od 4°C do 6°C.

CZYTAJ…