powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Aktywny Samorząd 2021

Aktywny Samorząd 2021

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

CZYTAJ…
XXIV Sesja Rady Powiatu

XXIV Sesja Rady Powiatu

Informuję, iż XXIV  Sesja Rady Powiatu  w Łęcznej odbędzie się 21 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
  d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Ogólnodostępnego  z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie w Przedszkole Specjalne w Ludwinie,
  e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. ”Aktywni 2021 -2022” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  f) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łęczyński nieruchomości położonej w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 89
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz  Biegaj