powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Szkody wyrządzone przez użytkowników e-hulajnóg

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Szkody wyrządzone przez użytkowników e-hulajnóg

Hulajnogi elektryczne są już w wielu polskich miastach. Na stałe zagościły one na naszych ulicach. Problem tylko w tym, że użytkownicy e-hulajnóg poruszają się nimi zazwyczaj na trasach dla pieszych i rowerzystów – ze znaczną prędkością. Zazwyczaj nie są świadomi tego, że za spowodowany przez nich wypadek czy kolizję odpowiadać będą na takich samych zasadach, jak kierujący typowymi pojazdami mechanicznymi, tj. tak samo jak kierowcy samochodów osobowych czy motocykli. Odpowiedzialność producenta takiego urządzenia jest ograniczona w zasadzie do zdarzeń powstałych w wyniku wad urządzenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (tj. art. 436 par. 1 i art. 435 k.c.), hulajnogi elektryczne są kwalifikowane, jako mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody (tutaj elektryczności). To z kolei oznacza, że osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadzie ryzyka.

Według udostępnionych przez polską policję danych dotyczących wypadków komunikacyjnych, w 2022 roku osoby poruszające się hulajnogami z napędem elektrycznym spowodowały ponad 270 wypadków, z których 60 stanowiło najechanie na osobę poruszającą się pieszo. W puli wskazanych ponad 270 wypadków – śmierć poniosło troje użytkowników hulajnóg z napędem elektrycznym, a 424 zostało w różnym stopniu rannych.  W 2021 roku mieliśmy do czynienia z zasadniczą zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ta wiązała się z wprowadzeniem kolejnych kategorii pojazdów: hulajnogi elektrycznej, a także urządzenia transportu osobistego (w skrócie określanego jako UTO). Według cytowanych przepisów jednoznacznie wskazano, że są to pojazdy napędzane elektrycznie – co powoduje, że w sytuacji wypadku poszkodowany nie musi wykazywać winy sprawcy, ponieważ odpowiada on na tzw. zasadzie ryzyka. 

W sytuacji potrącenia pieszego czy rowerzysty wykazanie odpowiedzialności będzie zatem stosunkowo proste – no chyba, że osoby te doprowadziły swoim zachowaniem do spowodowania wypadku. Użytkownik hulajnogi elektrycznej (względnie urządzenia transportu osobistego) mógłby nie odpowiadać za spowodowanie zdarzenia drogowego, w sytuacji gdy zdarzenie to nastąpi z wyłącznej winy osoby trzeciej (np. pieszego, który nie zachował należytej ostrożności i rozmawiał przez telefon przechodząc przez przejście). W takiej sytuacji kierujący może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Należy w tym miejscu wskazać, że każdorazowo w przypadku kolizji hulajnogi elektrycznej czy UTO z innym pojazdem mechanicznym, konieczne będzie wskazanie winnego takiego zdarzenia drogowego. W tej sytuacji odpowiada podmiot, który zawinił, a finalnie odpowiedzialność finansową ponosi najczęściej ubezpieczyciel takiej osoby.

Wyłączając sytuacje, w których odpowiedzialność ponosi producent hulajnogi elektrycznej lub innego podobnego urządzenia (UTO), w zasadzie odpowiada jej użytkownik na podobnych zasadach, na jakich odpowiada użytkownik samochodu osobowego.

Posiadanie ubezpieczenia OC nie jest wymagane prawem, ale jeśli często poruszamy się z wykorzystaniem tego środka transportu, taka polisa może być wskazana.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

W kobietach siła – wyjazd studyjny

W kobietach siła – wyjazd studyjny

W dniach 7-8 października Powiat Łęczyński organizuje wyjazd studyjny w okolice Sandomierza dla uczestniczek operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Temat wyjazdu to „Sandomierski Szlak Jabłkowy jako przykład wykorzystania walorów wsi na rzecz rozwoju lokalnego”. Mieszkanki terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego odwiedzą wybrane obiekty na szlaku i spotkają się  z przedstawicielami stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, do którego należą m.in.  gospodarstwa sadownicze, agroturystyczne i winiarskie, artyści ludowi, obiekty gastronomiczne serwujące produkty regionalne. Stowarzyszenie zostało m.in. nagrodzone w 2016 r. w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach. Uczestniczki wyjazdu będą więc miały okazję zapoznać się z wieloma dobrymi przykładami komercyjnego wykorzystania różnorodnych walorów wsi (przyroda, kultura i tradycja, kuchnia) dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Będzie to źródło inspiracji oraz okazja do wymiany i upowszechnienia wiedzy i doświadczeń dotyczących możliwych działań dla KGW jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju społeczności lokalnej.

Słuchowisko prawne – Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty

Słuchowisko prawne – Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty

Dziś zapraszamy do wysłuchania słuchowiska przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda pod tytułem „Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty”.

Zadanie z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego realizowane przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

To wspaniała wiadomość dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego oraz Gminy Ludwin i Gminy Spiczyn! Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich. Inwestycje te mają na celu stworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla pieszych i rowerzystów, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa na drogach.

Oto lista projektów, które uzyskały dofinansowanie na terenie powiatu:

Powiat Łęczyński – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Białce i Białce Kolonii:

Lokalizacja: Droga powiatowa Nr 2027L, od km 5+599,00 do km 5+947,00.

Okres realizacji: Lipiec 2023 – Grudzień 2023.

Całkowity koszt projektu: 275 539,66 zł.

Dofinansowanie: 80% (220 431,72 zł) w podziale na lata.

Powiat Łęczyński – Budowa chodnika w Starej Wsi:

Lokalizacja: Droga powiatowa Nr 2014L, od km 0+884,00 do km 1+484,00.

Okres realizacji: Lipiec 2023 – Grudzień 2023.

Całkowity koszt projektu: 563 673,20 zł.

Dofinansowanie: 80% (450 938,56 zł) w podziale na lata.

Gmina Ludwin – Budowa chodnika w Uciekajce i Rozpłucie Pierwszej:

Lokalizacja: Droga gminna 105164L.

Okres realizacji: Sierpień 2023 – Lipiec 2024.

Całkowity koszt projektu: 604 632,97 zł.

Dofinansowanie: 80% (483 706,37 zł) w podziale na lata.

Gmina Spiczyn – Budowa chodnika w Januszówce:

Lokalizacja: Droga gminna nr 105101L.

Okres realizacji: Lipiec 2023 – Listopad 2023.

Całkowity koszt projektu: 175 975,09 zł.

Dofinansowanie: 80% (140 780,07 zł) w podziale na lata.

Te inwestycje nie tylko ułatwią komunikację pieszym i rowerzystom, ale także przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach. To ważny krok w kierunku tworzenia bardziej przyjaznych i dostępnych dla wszystkich przestrzeni publicznych.

Słuchowisko prawne – Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty

Słuchowisko prawne – Czym różni się rozwód od separacji

Zapraszamy do wysłuchania słuchowiska przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda pod tytułem „Czym różni się rozwód od separacji”.

Zadanie z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego realizowane przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Portal Internet.gov.pl

Portal Internet.gov.pl

INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;

• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;

• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;

• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:

– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.

– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów. 

Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.