powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Konkurs „Złoty Gryf” – Wyjątkowa Okazja do Wyróżnienia!

Konkurs „Złoty Gryf” – Wyjątkowa Okazja do Wyróżnienia!

Z przyjemnością ogłaszamy konkurs „Złoty Gryf”, inicjatywę mającą na celu promocję przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej, gospodarczej, sportowej i kulturalnej wśród mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, konkurs ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działalność oraz osiągnięcia znacząco przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz promocji jego walorów turystyczno-kulturowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

CZYTAJ…
V WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ

V WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Konkurs ma na celu: – upowszechnianie tradycji i folkloru związanych z okresem wielkanocnym – popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej – popularyzację zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia palm i pisanek wielkanocnych – powrót do tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.

Konkurs obejmuje cztery kategorie prac: palma tradycyjna, palma współczesna, pisanka tradycyjna, pisanka współczesna. Wydarzenie ma przebieg dwustopniowy: kwalifikacje wstępne i etap finałowy.

Kwalifikacje wstępne Uczestnicy zgłaszają swoje prace do odpowiednich urzędów gminy. Z każdej gminy do kolejnego etapu mogą zostać wytypowane 3 palmy i 3 pisanki, a następnie przekazane do właściwych starostw powiatowych. (Gminy z powiatu lubelskiego zgłaszają prace bezpośrednio do CSK).

Etap finałowy Prace wyłonione w 1. etapie zostają zgłoszone przez starostwa powiatowe do CSK. Tutaj ocenia je Komisja Konkursowa, wskazując Laureatów w poszczególnych kategoriach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie kompletu dokumentów (karta zgłoszenia + formularz).

Należy je przesłać: w formie papierowej (wraz z pracą konkursową) na adres:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Plac Teatralny 1

20-029 Lublin dopisek: BWOK – V

Palma i Pisanka w formie elektronicznej na adres: konkurs.palma.pisanka@csklublin.pl temat wiadomości: V Palma i Pisanka Regulamin Karta zgłoszeniowa Metryczka znajdują się w linku poniżej (na dole strony):

V Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 23 marca 2024 roku o godz. 11.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | City Project -1.

Laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni przez Organizatora na uroczystość podsumowania Konkursu.

Informacji w sprawie Konkursu udzielają koordynatorki wydarzenia: Aleksandra Strzałkowska-Chojnacka tel. (81) 441 56 54 Agnieszka Puchała-Smajkiewicz tel. (81) 441 56 50 Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie e-mail: konkurs.palma.pisanka@csklublin.pl )

LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
  d) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego
  w postaci opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd – Nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim,
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Rozwój zawodowy przyszłością młodzieży” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu „Kompetentni nauczyciele – efektywni uczniowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
  i) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu ofert „Strzelnica
  w powiecie 2024”,
  j) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  k) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  l) w sprawie rozpatrzenia petycji,
  m) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030, w tym trybu jej konsultacji,
  n) w sprawie zmiany statutu Klubu „Senior+” w Łęcznej.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie

z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch.

Kolumny będą pilotowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów.

Nie publikujmy informacji

i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych czy danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Steadfast defender-24 i Dragon-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA – WNIOSKI O PRZYZNANIE REKOMPENSATY

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA – WNIOSKI O PRZYZNANIE REKOMPENSATY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa