powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego

Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie
Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 grudnia 2020 r.

Webinarium: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”

Webinarium: „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Najbliższe webinarium odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11:00 – 14:00.  W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie NATO.

CZYTAJ…

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://spleczna.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt52&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu7&value%5B1%5D=6