powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE GĘSTA MGŁA/1


Godzina i data wydania: godz. 13:02 dnia 27.10.2020 r.

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar: powiaty: bialski(90), Biała Podlaska(90), biłgorajski(98), Chełm(97), chełmski(97), hrubieszowski(97), janowski(94), krasnostawski(97), kraśnicki(90), lubartowski(88), lubelski(91), Lublin(91), łęczyński(92), łukowski(88), opolski(89), parczewski(87), puławski(89), radzyński(88), rycki(89), świdnicki(90), tomaszowski(97), włodawski(92), zamojski(97), Zamość(97)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 27.10.2020 do godz. 09:00 dnia 28.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu ktorych widzialność będzie ograniczona do 100 m.

Uwagi:  BRAK

Dyżurny synoptyk: Kamil Walczak

Dyżurny Operacyjny WCZK

                                                                                                   insp. woj. Wiesław Maciuszczak

Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego w latach 2021-2024 Nr sprawy IRP.272.4.14.2020

„Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem” Nr sprawy IRP.272.4.13.2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Nazwa programu: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Nazwa zadania: Zapewnienie usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy 1847 z dnia 23.12.2019 r. zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE 183 000,00 zł

CELE PROGRAMU 

  1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

ADRESACI PROGRAMU

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Czas trwania usług asystenta:

  1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
  2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

Wparciem czterech asystentów wg stanu na dzień 30.09.2020 objętych jest  14 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego.