powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Serdecznie  zapraszam  na  XV  Sesję Rady Powiatu  w Łęcznej,  która odbędzie się w dniu  3 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podsumowanie pracy Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2023,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
  c) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
  d) w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji stałych,
  e) w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
  f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. „Europejska współpraca – lepszy start” w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, ogłoszonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ .
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady Powiatu

Arkadiusz  Biegaj