powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej

Ogłoszenie Starosty Łęczyńskiego dot. zawieszenia do odwołania pracy Wydziału Budownictwa i Architektury

OGŁOSZENIB NR 1/2021

STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO

Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz Zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Łęczyńskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sposób wyłączający bądź ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, Starosta Łęczyński informuje, że z dniem 25 marca 2021 roku zawiesza do odwołania pracę Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w związku z potwierdzonymi wśród pracowników przypadkami zakażenia wirusem SARS-COV-2.

Terminy czynności administracyjnych wynikające z pracy Wydziału Budownictwa i Architektury rozpoczną bieg z dniem wznowienia pracy w/w wydziału, zaś terminy rozpoczęte ulegają zawieszeniu z dniem 25 marca br.

Realizacja zadań statutowych powiatu przez pozostałe wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbywa się na dotychczasowych zasadach.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku), wystawione są wrzutnie na dokumenty z oznakowaniem poszczególnych wydziałów, do których petenci mogą składać dokumenty.

Ponadto obsługa petentów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbywa się za pośrednictwem:

> elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP

> poczty elektronicznej: poczta@powiatleczynski.pl

> kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej urzędu www.powiatleczynski.p/ > poczty tradycyjnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej,

Al. Jana Pawła 11 95A

21-010 Łęczna