powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1205/1 w obrębie ewidencyjnym 10-Puchaczów, jedn. ewid. Puchaczów.

1 sierpnia nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy

1 sierpnia nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że  w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego  upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu  Powstania Warszawskiego,  dniu 1 sierpnia 2021r.  o godz. 17.00  nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy ( ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę ).