powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szanowni Państwo;

za nami XXIX sesja Rady Powiatu w Łęcznej, podczas której Zarząd Powiatu w Łęcznej otrzymał Absolutorium. Jest ono wyrazem akceptacji podejmowanych przez Zarząd działań, zmierzających do rozwoju powiatu i polepszania jakości życia mieszkańców. Takie stanowisko zaprezentował także niezależny organ jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, w związku ze złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem. W porządku obrad przewidziane było min. udzielenie Wotum Zaufania, którego Zarząd nie otrzymał.

Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój powiatu.

Dziękuję Radnym za udzielenie Absolutorium, za każdy głos dyskusji i przekazywane uwagi, które miały bezpośredni wpływ na realizacje zadań, a które podparte były wsłuchiwaniem się w potrzeby mieszkańców powiatu. Pracownikom starostwa i podległych jednostek, dziękuję za zaangażowanie i systematyczną pracę.

Za nami, mimo pandemii, czas owocnej pracy, wyczekiwanych inicjatyw, realizacji wielu ważnych projektów. Pokazaliśmy jak skutecznie pozyskiwać i dobrze lokować środki zewnętrzne. Postawiliśmy na zrównoważony rozwój powiatu, nowoczesne technologie
i nowatorskie rozwiązania. Dziś powiat łęczyński to kolejne kilometry nowych nawierzchni asfaltowych, chodników, innowacyjne rozwiązania, zmiany w standardzie opieki zdrowotnej czy edukacji. Działania te zostały zawarte w opracowanym Raporcie o Stanie Powiatu Łęczyńskiego  za 2020 r.,  a wśród nich:

 • Powołanie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie, którego celem jest rozwój
  i promowanie lokalnego biznesu oraz jego ekspansja na rynek krajowy i zagraniczny.
 • Po raz pierwszy w historii, Powiat Łęczyński odwiedził premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, od którego otrzymaliśmy czek na kwotę 2 716 293 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatkowo, podczas wizyty Premiera, czeki otrzymały wszystkie gminy z terenu powiatu łęczyńskiego
 • Podpisaliśmy list intencyjny, dotyczący współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego.
 • Ponadto odbyły się obchody 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, zorganizowane przy kopcu powstańczym w Klarowie przez Towarzystwo Przyjaciół Milejowa.
 • Otworzyliśmy Klub Senior+ w Łęcznej.
 • Pozyskaliśmy sprzęt dla szkół, m.in. tablety z transmisją danych, finansowane
  z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i 41 tabletów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach rządowego konkursu grantowego pn. „Zdalna szkoła”.
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ukończył prace inwestycyjne prowadzone na drogach powiatowych Kijany–Łuszczów, Witaniowie, Starościce i Albertów.
 • Otworzyliśmy pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie
 • Zakończyliśmy prace budowlane w budynku szkoły i internatu w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
 • Podpisaliśmy porozumienie w sprawie utworzenia połączenia kolejowego Lublin–Łęczna–LW „Bogdanka”.
 • Utworzyliśmy Przedszkole Ogólnodostępne w Ludwinie dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Ponadto została podpisana umowa dotycząca budowy nowego skrzydła SPZOZ w Łęcznej, w którym powstanie Zakład Opiekuńczo Leczniczy oraz oddział rehabilitacji.
 • Sfinalizowane zostały trzy bardzo ważne projekty: o „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, dzięki któremu mieszkańcy powiatu uzyskali internetowy dostęp do materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz została podniesiona jakość danych ewidencyjnych; o „Polsko-Ukraiński Dzień Kultury” zrealizowany w ramach projektu pn. „Teraz razem – wspólna promocja kultury
  i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”. o „Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin”. Scalenie objęło miejscowości: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi.

Pragnę zapewnić, że nie ustajemy w działaniach. W przedstawionym Raporcie o Stanie Powiatu Łęczyńskiego za rok 2020, wskazaliśmy poszczególne obszary działalności i  kierunki rozwoju powiatu na rok 2021 r. Nieustannie podejmujemy śmiałe decyzje, by realizować tak potrzebne przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dobra współpraca z Rządem, Radnymi, pracownikami Starostwa i podległych jednostek oraz rządowe programy w tym. m.in. Program Inwestycji Strategicznych (PIS), pozwolą na przystąpienie do  kolejnych ambitnych i odważnych planów inwestycyjnych. Powiat Łęczyński zasługuje na dynamiczny rozwój, a  Państwa zaufanie jest dla nas mobilizacją i wskazówką do działania.

Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski