powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Wnioski na turnusy rehabilitacyjne

Wnioski na turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Łęcznej przypomina i zachęca wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące powiat łęczyński, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany lub udzielą pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej innej osobie, do składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne oraz inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej drogą elektroniczną.

CZYTAJ…
XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 23.12.2021 r.

AG.0002.35.2021

Informuję, iż XXXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie epidemiologicznym w powiecie łęczyńskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
  c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
  d) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały,
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu komisji skarg, wniosków i petycji,
  c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2027”,
  d) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Jaszczowie,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  i) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  j) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
  k) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021- 2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
  l) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
  m) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
  n) w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji