powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną”. Znak sprawy: IRP.272.1.425.2021