powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Koduj z Gigantami – tegoroczna edycja pt. „W Krainie Przyszłości”

Koduj z Gigantami – tegoroczna edycja pt. „W Krainie Przyszłości”

Miejsce: siedziba Gigantów Programowania w Łęcznej, ul. Jawoszka 11

Data: 16.09.2023

Godzina: od 9:00 do 19:00

Warsztaty Koduj z Gigantami to bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży organizowane przez Gigantów Programowania – grupę organizującą kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Posiadają aż 102 placówki w 75 miastach w całej Polsce, a w zeszłym roku otworzyły się pierwsze oddziały w Hiszpanii, Słowacji, Meksyku, Singapurze, Australii, Niemczech, Czechach, Słowenii, Dubaju i Maroko.

Warsztaty mają na celu promocję idei programowania wśród dzieci i młodzieży, umożliwiają poznanie podstaw programowania wśród:

Dzieci w wieku od 7 do 9 lat:

– Scratch

– Minecraft Education

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 12 lat:

-Scratch

-App Inventor

– Minecraft

Młodzież w wieku od 13 do 18 lat:

– C#

– Python

– C++

Zapraszamy!

Informacja – włączenie syren alarmowych

Informacja – włączenie syren alarmowych

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w dniu 01 września 2023 roku  o godz. 12:00 na terenie Miasta Łęczna, przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy – Systemu Wykrywania i Alarmowania na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia  2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z  2013 r., poz. 96).

Nadawany  będzie głośny sygnał akustyczny alarmowy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe w Łęcznej!

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe w Łęcznej!

Ciepłe lato zbliża się ku końcowi, a wraz z nim nadchodzi czas radości, wspólnoty i hołdu złożonego plonom ziemi.

Już w tę niedziele, 3 września, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego oraz gości spoza naszej okolicy na niezwykłe święto – Dożynki Powiatowe w Łęcznej!

Zapraszamy do udostępniania wydarzenia i dołączania do naszej społeczności dożynkowej!

W kobietach siła – rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu

W kobietach siła – rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu

Powiat Łęczyński w dniach 22 sierpnia – 3 września 2023 r. prowadzi rekrutację uzupełniającą uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności”. Uczestnicy projektu – mieszkańcy terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego – wezmą udział w wyjeździe studyjnym (obowiązkowo), konferencji (obowiązkowo) i konkursie kulinarnym (fakultatywnie). Pierwszeństwo mają osoby do 35 roku życia.

CEL PROJEKTU

Celem głównym operacji jest wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową operacji stanowi 30 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Co najmniej połowę uczestników operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Przez tereny wiejskie rozumie się gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie wchodzące w skład powiatu łęczyńskiego z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców tj. gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz gminę miejsko-wiejską Łęczna, z wyłączeniem miasta Łęczna.

FORMY WSPARCIA

Konferencja (obowiązkowa) – 15 września 2023 r.

Konkurs kulinarny (fakultatywny) – 15 września 2023 r.

Wyjazd studyjny (obowiązkowy) – 7-8 października 2023 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja uzupełniająca Uczestników Operacji będzie prowadzona w dniach 22 sierpnia – 3 września 2023 r. Dokumenty (Formularz rekrutacyjny) można składać:

  • w formie papierowej w Biurze operacji (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna),
  • skanem na adres e-mail b.cieslinska@powiatleczynski.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Biuro operacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10

al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

tel. 81/ 531 52 03

e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Załączniki:

Informacja dotycząca Biura Rzeczy Znalezionych

Informacja dotycząca Biura Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych, które jest obsługiwane w godzinach pracy urzędu [tj. pn., śr., czw., pt. godz. 7.00 do 15.00 i wt. godz. 8.00 do 16.00]. Szczegółowe informacje na temat rzeczy znalezionych można uzyskać pod numerem tel. (081) 53 15 210 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych.