powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w dniu 01 września 2023 roku  o godz. 12:00 na terenie Miasta Łęczna, przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy – Systemu Wykrywania i Alarmowania na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia  2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z  2013 r., poz. 96).

Nadawany  będzie głośny sygnał akustyczny alarmowy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.