powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ogłoszenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie

Ogłoszenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie

1. Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). · Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).

CZYTAJ…
Nieodpłatna pomoc prawna – Ogłoszenie o otwartym konkursie

Nieodpłatna pomoc prawna – Ogłoszenie o otwartym konkursie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020 na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

„Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”

„Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”

W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej można było 18 października oglądać wystawę grzybów świeżych połączoną z promocją obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Wystawa została zorganizowana przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy z Regionalną Dyrekcą Lasów Państwowych w Lublinie.

CZYTAJ…