powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wybory Samorządowe 2024

https://pkw.gov.pl/

DYŻUR POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĘCZNEJ

28 lutego 2024r. 8:30-15:30
29 lutego 2024r. 8:30-15:30
1 marca 2024r. 8:30-15:30
2 marca 2024r. 8:30-15:30
4 marca 2024r. 8:30-16:00

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej mieści się:
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna


Postanowienie nr 185 Komisarza Wyborczego w Lublinie I – w sprawie terytorialnych komisji wyborczych


Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie I, II, III oraz IV o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych według właściwości poszczególnych Komisarzy.

Informacja ta dotyczy gmin, w których zachodzi potrzeba uzupełnienia składu komisji lub sytuacji, w której należy przeprowadzić stosowne losowanie.

Odnośnie  niewymienionych w informacjach Komisarzy Wyborczych w Lublinie  jednostek samorządu terytorialnego, liczba zgłoszonych  kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych jest prawidłowa.


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Lublinie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Lubelskiego

z dnia 1 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Marszałek Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


OBWIESZCZENIE

Starosty Łęczyńskiego

z dnia 1 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Łęczyński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: