powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wybory Samorządowe 2024

https://pkw.gov.pl/

Postanowienie Nr 411/2024
Komisarza Wyborczego w Lublinie I
z dnia 22 kwietnia 2024r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.


OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego


Dyżur Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna
06.04.2024 r. (sobota) w godz. 9.00 – 15.00
tel. 81 531 52 57
e-mail: tkw@powiatleczynski.pl


OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej
z dnia 18 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu w Łęcznej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Lublinie I
z dnia 13 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Łęcznej zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Lublinie I
z dnia 13 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej:

Przewodniczący Komisji – Artur Orłowski
Zastępca Przewodniczącego – Karolina Świeczak

Członkowie:
Paulina Guz
Angelika Maziarz
Edyta Meresta
Agnieszka Orłowska
Jan Piotrowski
Katarzyna Sternik
Sylwia Szczepańska
Adam Tarka
Justyna Woźniak
Kacper Zakrzewski


DYŻUR POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĘCZNEJ

28 lutego 2024r. 8:30-15:30
29 lutego 2024r. 8:30-15:30
1 marca 2024r. 8:30-15:30
2 marca 2024r. 8:30-15:30
4 marca 2024r. 8:30-16:00

3 kwietnia 2024r 15:00-17:00

Telefon kontaktowy : 81 5315257

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej mieści się:
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna


Postanowienie nr 185 Komisarza Wyborczego w Lublinie I – w sprawie terytorialnych komisji wyborczych


Informacje Komisarzy Wyborczych w Lublinie I, II, III oraz IV o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych według właściwości poszczególnych Komisarzy.

Informacja ta dotyczy gmin, w których zachodzi potrzeba uzupełnienia składu komisji lub sytuacji, w której należy przeprowadzić stosowne losowanie.

Odnośnie  niewymienionych w informacjach Komisarzy Wyborczych w Lublinie  jednostek samorządu terytorialnego, liczba zgłoszonych  kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych jest prawidłowa.


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Lublinie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Lubelskiego

z dnia 1 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Marszałek Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


OBWIESZCZENIE

Starosty Łęczyńskiego

z dnia 1 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Łęczyński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęcznej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: