powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Starosta Łęczyński informuje

Terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Obwodnica Łęcznej – program inwestycyjny podpisany!

Obwodnica Łęcznej – program inwestycyjny podpisany!

Budowa bezpiecznej drogi, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu kierowców, a także podniesienie jakości życia mieszkańców Łęcznej, którzy muszą borykać się z hałasem i ze spalinami, to tylko niektóre argumenty przemawiające za powstaniem obwodnicy Łęcznej, których użył Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podpisując dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej program inwestycyjny.

CZYTAJ…