powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXXII Sesja Rady Powiatu

XXXII Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 23.09.2021 r.

AG.0002.32.2021

Informuję, iż XXXII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 30 września 2021 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Podjęcie uchwały: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych pn. ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj