powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że osoby zrzeszone w Kół Gospodyń Wiejskich stanowią ostoję tradycji oraz siłę napędową dla nowoczesnej wsi.

Doceniamy i wspieramy wszystkie działania, które sprzyjają integracji społeczności lokalnych i budują tożsamość małej ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy Panie należące do KGW w naszym powiecie do remizy w Witaniowie, gdzie 15 października odbędzie się Powiatowe Forum Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych.

Potwierdzenie przybycia (maksymalnie 2 przedstawicieli z jednego KGW) prosimy zgłaszać pod nr. telefonu 81 532 52 08 do dnia 8 października br.

Wydarzenie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

W przypadku wprowadzenia do 15 października dodatkowych obostrzeń wydarzenie zostanie zrealizowane w formie online.