powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
KOMUNIKAT – ćwiczenia wojskowe

KOMUNIKAT – ćwiczenia wojskowe

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 maja – 11 czerwca 2021 r. na terenie Województwa Lubelskiego realizowane będzie ćwiczenie wojskowe z udziałem żołnierzy JW  4101.

W związku z powyższym mogą być widoczne osoby z bronią palną lub jej replikami, pojazdy wojskowe oraz ćwiczebne środki minersko – zaporowe. Wzmiankowane przedsięwzięcia będą miały znikomy wpływ na życie mieszkańców. 

Dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Nr sprawy: IRP.272.1.149.2021 „Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON) do pojazdu wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu „Mobilny bez barier”.

Door-to-door rusza w czerwcu

Door-to-door rusza w czerwcu

Już od 1 czerwca zapraszamy osoby, które są wykluczone mobilnie do skorzystania z bezpłatnej usługi transportu indywidualnego door-to-door w ramach realizacji projektu „Mobilny bez barier”.

Uprawnionymi do skorzystania z usługi są pełnoletni  mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, którzy dodatkowo spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

– mają problemy z poruszaniem się,
– posiadają stopień niepełnosprawności,
– ich stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego,
– są osobami starszymi ,które ukończyły 60 lat

Usługa świadczone będzie przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00-18.00.

Sposoby zamawiania usługi:
– tel.  795 003 827
– e-mail: doortodoor@powiatleczynski.pl
– osobiście- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 9

Regulamin świadczenia usługi door-to-door wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest TUTAJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.