powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.11.2022 r.
Okres trwałości  projektu: 01.12.2022 r. -31.12.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 539 766,22 zł
Dofinansowanie projektu z UE- 454 914,97 zł

Cel projektu:
Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door. Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest przez Powiat Łęczyński w porozumieniu z Partnerem, którym jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

Projekt polega na świadczeniu usługi transportu indywidualnego door-to-door obejmującej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportowa door-to-door obejmuje także wsparcie udzielane użytkownikowi/użytkowniczce przez  asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania do pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego oraz udzielanie pomocy w trakcie jazdy.

Uprawnionymi do skorzystania z usług transportowych door-to-door są pełnoletnie osoby zamieszkujące na terenie powiatu łęczyńskiego, które mają problemy w samodzielnym przemieszczaniu się m.in. ze względu na ograniczoną sprawność ( w tym: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się).  

Usługa transportu door-to door wykonywana będzie na terenie powiatu łęczyńskiego, w granicach administracyjnych gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Łęczna, Milejów, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 07:00 do 18:00.

Sposoby zamawiania usługi transportu indywidualnego door-to-door:

1. W dniu poprzedzającym wykonanie usługi transportowej:

a) Telefonicznie pod numerem telefonu 795 003 827; 531 335 248  (od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00-13:00),

2. Na dwa lub więcej dni przed wykonaniem usługi transportowej:

a) telefonicznie pod numerem telefonu 795 003 827; 531 335 248   (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-13:00),

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: doortodoor@powiatleczynski.pl,

c) poprzez złożenie formularza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, pok. nr 10

d) zamówienie usługi osobiście lub poprzez osobę trzecią w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej- ul. Staszica 9, pok. nr 10