powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.10.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 539 766,22 zł
Dofinansowanie projektu z UE- 454 914,97 zł

Cel projektu:
Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door. Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest przez Powiat Łęczyński w porozumieniu z Partnerem, którym jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

Projekt polega na świadczeniu usługi transportu indywidualnego door-to-door dla grupy docelowej, którą stanowią osoby pełnoletnie, z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zamieszkujące teren powiatu łęczyńskiego oraz dodatkowo spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
– ich stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego,
– osoby starsze, które ukończyły 60 lat,
– osoby mające problem z poruszaniem się,
– osoby wykluczone mobilnie, które chcą wejść na rynek pracy.

Usługa transportu door-to door wykonywana będzie na terenie powiatu łęczyńskiego, w granicach administracyjnych gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Łęczna, Milejów, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 07:00 do 18:00.

Sposoby zamawiania usługi transportu indywidualnego door-to-door:

1. W dniu poprzedzającym wykonanie usługi transportowej:

a) Telefonicznie pod numerem telefonu 795 003 827  (od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00-13:00),

2. Na dwa lub więcej dni przed wykonaniem usługi transportowej:

a) telefonicznie pod numerem telefonu 795 003 827  (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-13:00),

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: doortodoor@powiatleczynski.pl,

c) poprzez złożenie formularza do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, pok. nr 10

d) zamówienie usługi osobiście lub poprzez osobę trzecią w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej- ul. Staszica 9, pok. nr 10