powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

,,Mobilny bez barier”

Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.10.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 539 766,22 zł
Projekt finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy nr 008/UDTD/I/2020/00034

Cel projektu:
Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door. Projekt „Mobilny bez barier” realizowany jest przez Powiat Łęczyński w porozumieniu z Partnerem, którym jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

Projekt polega na świadczeniu usługi transportu indywidualnego door-to-door dla grupy docelowej, którą stanowią osoby pełnoletnie, z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zamieszkujące teren powiatu łęczyńskiego oraz dodatkowo spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
– ich stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego,
– osoby starsze, które ukończyły 60 lat,
– osoby mające problem z poruszaniem się,
– osoby wykluczone mobilnie, które chcą wejść na rynek pracy.

Usługa transportu door-to door wykonywana będzie na terenie powiatu łęczyńskiego, w granicach administracyjnych gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Łęczna, Milejów, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 07:00 do 18:00.