powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ośrodek Wsparcia i Testów

Logo OWiT Powiat Łęczyński

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie umowy nr CID/000002/03/D z dnia 2 grudnia 2021 r. Powiat Łęczyński przystąpił do realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Podgłębokiem.

Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, tel. 576 555 799, e-mail: owit@powiatleczynski.pl  .

Godziny otwarcia Ośrodka: poniedziałek, środa, piątek: 7:00-15:00

wtorek, czwartek: 9:00-17:00

Całkowity koszt zadania wynosi 1 409 626,40 zł i w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I etap- 01.10.2021-31.12.2022 kwota 759 934,00 zł

II etap- 01.01.2023-31.12.2023 kwota 326 869,20 zł

III etap 01.01.2024-31.12.2024- kwota 322 823,20 zł

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez nieodpłatne:

a) prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości  o zdrowie;

b) świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych     do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;

c) prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;

d) wypożyczanie technologii asystujących (sprzętów, urządzeń i oprogramowania) w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością;

e) świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Osoby, które mogą uzyskać wsparcie w ramach OWiT to:

a) osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia);

b) osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Katalog sprzętu możliwy do nieodpłatnego wypożyczenia i testowania: linijka brajlowska, notatnik brajlowski, lupa elektroniczna, powiększalnik, pętla indukcyjna, system FM, laptop, tablet, smartfon, smartwatch, urządzenie wielofunkcyjne, słuchawki, aparat fotograficzny, mobilna kamera internetowa, router, odtwarzacz książki mówionej, klawiatura z powiększonym opisem na klawiszach, urządzenie umożliwiające sterowanie wzrokiem oraz oprogramowania powiększająco – udźwiękowiające, rozpoznające znaki typu OCR oraz udźwiękowiające komputer. 

Ponadto osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji zatrudnionych specjalistów – oligofrenopedagoga, surdopedagoda, tyflopedagoga, neurologopedy, psychologa oraz doradcy zawodowego.

Wypożyczanie i testowanie sprzętów oraz konsultacje specjalistów są bezpłatne.