powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Okres realizacji: 2018 – 2023
Całkowita wartość projektu: 19 407 999,85 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 12 349 310,00 zł
■ Budżet Państwa – 7 058 689,85 zł

Projekt obejmuje:
1) prace scaleniowe
2) zagospodarowanie poscaleniowe na obszarze 2 283,29 ha w miejscowościach: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców:
– budowa dróg – 21,0 km,
– przebudowa dróg – 11,8 km,

– przebudowa przepustów – 22 szt.
– poprawa parametrów rowów melioracji wodnej (oczyszczanie, odkrzaczanie) – 21,4 km.