powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców.

Program Rozwoju  Obszarów  Wiejskich   na lata  2014-2022.

Okres realizacji: 2022- 2023

Całkowita  wartość projektu: 11 888 422,19 zł

Finansowanie:

-Europejski Fundusz  Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich-  7 564 602,00

-Budżet Państwa – 4 323 820,19 zł.

Operacja  prowadzi   do osiągnięcia  celu szczegółowego  dla poddziałania  „Wsparcie  na inwestycje związane  z rozwojem modernizacją  i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” tj. poprawę   wyników  gospodarczych wszystkich gospodarstwa oraz  ułatwienie  restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw,  z myślą  zwiększenia uczestnictwa  w rynku i zorientowania  na rynek, a także  zróżnicowania produkcji rolnej.  Projekt obejmuje prace  scaleniowe  oraz  zagospodarowanie  poscaleniowe  na obszarze  1 129,5413  ha,  wykonywanie na terenie wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców. W ramach zagospodarowania  zostaną  wykonane prace związane z  budową i przebudową  dróg o łącznej długości 14,79  km.