powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00”

Kwota dofinansowania: 1 925 287,25 zł

Całkowita wartość inwestycji. 3 266 002,89 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany chodnik oraz przejścia dla pieszych co umożliwi pieszym bezpieczniejsze poruszanie się. Perony autobusowe oraz przejścia zostaną oznakowane zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Rozbudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności na całej długości drogi oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.

Termin realizacji zadania: sierpień 2022 r. – lipiec 2023 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00”

Kwota dofinansowania: 1 770 166,36 zł

Całkowita wartość inwestycji. 3 294 655,13 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany w miejsce zdeformowanego chodnika – ciąg pieszo-rowerowy  co umożliwi pieszym oraz rowerzystom bezpieczniejsze poruszanie się. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie oznakowany zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Droga objęta wnioskiem łączy się z drogą wojewódzką nr 829  relacji Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice. Początek drogi wypada  w miejscowości Jaszczów – skrzyżowanie z drogą wojewódzką i jest jedyną drogą dojazdową do stacji PKP Jaszczów. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia.

Termin realizacji zadania: sierpień 2022 r. – lipiec 2023 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska”

Kwota dofinansowania: 1 421 076,08 zł

Całkowitą wartość inwestycji. 2 781 045,65 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany chodnik na odcinku ok. 900 m. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.

Termin realizacji zadania: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00 do 12+240,00 km w miejscowości Starościce

Kwota dofinansowania: 1 772 908,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 545 817,12 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00 do 12+240,00 km w miejscowości Starościce. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz chodnik. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa  – Kaniwola od km 0+011,57 do 4+200,00 km

Kwota dofinansowania: 1 448 198,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 896 397,60 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa  – Kaniwola od km 0+011,57 do 4+200,00 km. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz przebudowana ścieżka rowerowa na całym odcinku. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.