powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00 do 12+240,00 km w miejscowości Starościce

Kwota dofinansowania: 1 772 908,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 545 817,12 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00 do 12+240,00 km w miejscowości Starościce. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz chodnik. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa  – Kaniwola od km 0+011,57 do 4+200,00 km

Kwota dofinansowania: 1 448 198,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 896 397,60 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa  – Kaniwola od km 0+011,57 do 4+200,00 km. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz przebudowana ścieżka rowerowa na całym odcinku. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.