powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka – Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00”
Kwota dofinansowania: 3 726 001,64 zł
Całkowita wartość inwestycji. 5 322 859,49 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.2023


Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 L w miejscowości Garbatówka – Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 na odcinku o długości 4405 mb. Poprawa równości i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany chodnik łączący perony autobusowe umożliwi pieszym bezpieczniejsze poruszanie się. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Droga objęta wnioskiem stanowi połączenie komunikacyjne powiatu łęczyńskiego z powiatem włodawskim a także Gminy Cyców i Gminy Urszulin, drogą powiatową nr 1716L, drogą powiatową nr 2009L łączącymi się z drogą krajową nr 82 będącą głównym połączeniem z instytucjami publicznymi w Łęcznej, Włodawie i Lublinie. Przebudowa wnioskowanej drogi poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia.
Termin realizacji zadania: luty 2024 r. – styczeń 2025 r.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2027 L  w m. Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00”

Kwota dofinansowania: 220.431,72 zł

Całkowita wartość inwestycji. 322.562,19 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.2023

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2027 L  w m. Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00 w gminie Milejów wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.  Zadanie poprawi znacząco stan bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów. Droga powiatowa 2027L L na przedmiotowym odcinku pozbawiona jest chodnika oraz ścieżki rowerowej, a tym samym piesi oraz rowerzyści poruszają się nieutwardzonym poboczem lub po jezdni. Teren jest o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz uczęszczany przez dzieci udające się do szkół, a także rodzin z dziećmi poruszającymi się wzdłuż drogi powiatowej. Inwestycja znacząco poprawi komfort życia mieszkańców Białki i Białki Kolonii poprzez połączenie drogi przejściem dla pieszych ze szkołą podstawową oraz pobliskim kościołem. Projektowane przejście dla pieszych ma na celu bezpieczne dostanie się przede wszystkim do tych dwóch instytucji.

Termin realizacji zadania: grudzień 2023 r. – czerwiec 2024 r.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,00”

Kwota dofinansowania: 367.429,53 zł

Całkowita wartość inwestycji. 459.286,92 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.2023

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,00 w gminie Łęczna wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.  Zadanie poprawi znacząco stan bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę drogi dla pieszych. Droga powiatowa 2014 L na przedmiotowym odcinku pozbawiona jest chodnika, a tym samym piesi poruszają się nieutwardzonym poboczem lub po jezdni. Teren jest o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz uczęszczany przez dzieci udające się do szkół, a także rodzin  z dziećmi poruszającymi się wzdłuż drogi powiatowej. Ponadto inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców Starej Wsi poprzez połączenie z istniejącym chodnikiem w kierunku Łęcznej, tj. zwiększy dostępność do obiektów w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym: urzędów (Urząd miasta, Starostwo powiatowe, Oddział ZUS, KRUS Urząd Skarbowy), Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, cmentarza, kościoła, sklepu, przystanku publicznego transportu zbiorowego a także terenów atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie: zespołu parkowego na Podzamczu oraz Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.

Termin realizacji zadania: grudzień 2023 r. – czerwiec 2024 r.


Remont mostu na kanale Wieprz-Krzna w miejscowości Zgniła Struga na drodze powiatowej Nr 2027 L, kilometraż 7+830”

Kwota dofinansowania: 162.157,65 zł

Całkowita wartość inwestycji. 270.262,75 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.2023

Remont mostu na kanale Wieprz-Krzna w miejscowości Zgniła Struga na drodze powiatowej Nr 2027 L, kilometraż 7+830. Most drogowy wykonany w technologii drewnianej z elementami stalowymi o długości całkowitej ok 25 m. Remont będzie polegał na wymianie wszystkich elementów drewnianych na nowe. Stalowe elementy zostaną oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane. Zostaną uzupełnione brakujące stalowe stężenia. Podpory żelbetowe będą oczyszczone i uzupełnione ubytki mieszanką betonową.

Wykonane prace wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Most objęty wnioskiem stanowi połączenie komunikacyjne z siedzibą Gminy Milejów oraz stacją kolejową w m. Jaszczów, drogą wojewódzką 829 będącą głównym połączeniem z instytucjami publicznymi w Łęcznej. Remont mostu poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia.

Termin realizacji zadania: październik 2023 r. – styczeń 2024 r.


„Remont drogi powiatowej Nr 1625 L od km 13+460,00 do km 14+327,00 w miejscowości Nadrybie Dwór”

Kwota dofinansowania: 554.866,65 zł

Całkowita wartość inwestycji. 987.851,11 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09.2023

Remont drogi powiatowej nr 1625L L od km 13+460,00 do km 14+327,00 w miejscowości Nadrybie Dwór. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Uzupełnione zostaną pobocza utwardzone kruszywem co umożliwi pieszym bezpieczniejsze poruszanie się. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Droga objęta wnioskiem stanowi połączenie komunikacyjne z siedzibami Gminy Puchaczów oraz Cyców, drogą krajową  82 będącą głównym połączeniem z instytucjami publicznymi w Łęcznej, Włodawie i Lublinie. Remont tego odcinka drogi poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia.

Termin realizacji zadania: październik 2023 r. – grudzień 2023 r.


„Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00”

Kwota dofinansowania: 5.819.837,23 zł

Całkowita wartość inwestycji. 9.699.728,72 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L L w miejscowości Stręczyn od km 3+380,00 do km 7+312,00. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany chodnik co umożliwi pieszym bezpieczniejsze poruszanie się. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Droga objęta wnioskiem stanowi połączenie komunikacyjne z siedzibą Gminy Cyców, drogą wojewódzką nr 839, 841 łączących się z drogą krajową nr 82 będącą głównym połączeniem z instytucjami publicznymi w Łęcznej, Włodawie i Lublinie. Przebudowa wnioskowanej drogi poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2023 r. – lipiec 2024 r.


„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów – Ciechanki – Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00”

Kwota dofinansowania: 12.469.773,09 zł

Całkowita wartość inwestycji. 20.782.955,15 zł

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów – Ciechanki – Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany ciąg pieszo-rowerowy co umożliwi pieszym oraz rowerzystom bezpieczniejsze poruszanie się. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie oznakowany zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Droga objęta wnioskiem łączy drogę krajową nr 82 Lublin – Łęczna – Włodawa  z drogą wojewódzką nr 829  relacji Łucka – Łęczna – Milejów – Biskupice. Początek drogi wypada  w miejscowości Puchaczów – skrzyżowanie z drogą krajową i jest drogą dojazdową do Portu Lotniczego Lublin. Przebudowa wraz z rozbudową wnioskowanej drogi poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia.

Termin realizacji zadania: czerwiec 2023 r. – kwiecień 2024 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00”

Kwota dofinansowania: 1 925 287,25 zł

Całkowita wartość inwestycji. 3 266 002,89 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany chodnik oraz przejścia dla pieszych co umożliwi pieszym bezpieczniejsze poruszanie się. Perony autobusowe oraz przejścia zostaną oznakowane zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Rozbudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności na całej długości drogi oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.

Parametry drogi po przebudowie: Klasa techniczna drogi-Z; Kategoria ruchu-KR2; Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej- do 11,5t; Ilość jezdni -jedna; Szerokość jezdni- 2x3m=6m; Szerokość poboczy-1m, gruntowe ulepszone prawostronne -1024m, lewostronne – 1473m; Szerokość pasa drogowego – zmienna; Szerokość chodnika: 2,00 m chodnik bezpośrednio przy jezdni, 1,50 m chodnik odsunięty od jezdni ; Chodnik prawostronny – 736 m, lewostronny – 287 m, Nawierzchnia przebudowanego odcinka jezdni -1765 mb, beton asfaltowy. Oznakowanie poziome i pionowe wykonano zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania: sierpień 2022 r. – lipiec 2023 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00”

Kwota dofinansowania: 1 770 166,36 zł

Całkowita wartość inwestycji. 3 294 655,13 zł

Parametry drogi po przebudowie: Klasa techniczna drogi-L; Kategoria ruchu-KR2; Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej- do 11,5t; Ilość jezdni -jedna; Szerokość jezdni- 2×2,75m=5,5m; Szerokość poboczy-0,75m, gruntowe ulepszone lewostronne 1724 mb; Szerokość pasa drogowego – zmienna; Szerokość ciągu pieszo-rowerowego- 3,0m; Ciąg pieszo-rowerowy poza jezdnią, dwukierunkowy z dopuszczonym ruchem pieszych, prawostronny – dł. 1724 mb, Nawierzchnia przebudowanego odcinka jezdni -1724 mb, beton asfaltowy. Oznakowanie poziome i pionowe wykonano zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania: sierpień 2022 r. – lipiec 2023 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska”

Kwota dofinansowania: 1 421 076,08 zł

Całkowitą wartość inwestycji. 2 781 045,65 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany chodnik na odcinku ok. 900 m. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.

Parametry drogi po przebudowie:
Klasa techniczna drogi-L; Kategoria ruchu-KR2; Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej – do 11,5 t; Ilość jezdni – jedna; Szerokość jezdni – 2×2,75m=5,5m; Szerokość poboczy – 0,75m, od km 14+327,42 do km 16+327,00 – gruntowe ulepszone: prawostronne – dł. 2000 mb, lewostronne – dł. 2000 mb, od 17+240,00 do km 18+240,00 – gruntowe ulepszone, prawostronne – dł.1000 mb; Szerokość chodnika/peronu autobusowego- 2,0m; Chodnik od 17+240,00 do km 18+240,00 – lewostronny – dł. 1000 mb; Szerokość pasa drogowego – zmienna; Długość i rodzaj nawierzchni przebudowanego odcinka jezdni – 2000 mb, beton asfaltowy. Przejście dla pieszych zwykłe zlokalizowane na terenie zabudowanym: km 17+305,00/dł.: 6 m, szer.: 4 m/strefa oczekiwania: szer. 4 m, dł. strona prawa: 2,5 m, strona lewa 2,5 m/ strefa dojścia do przejścia: chodnik o szer. 4 m, długość strona prawa 2,5 m, strona lewa 2,5 m/informacja o wyposażeniu przejścia: D-6 (aktywny), obustronnie zastosowano rampy krawężnikowe z polem uwagi w postaci płytek ostrzegawczych 25x25cm o fakturze stożkowej/oświetlenie przejścia: dedykowane.
Przystanki autobusowe:

  1. przystanek autobusowy wyznaczony linią P-17 str. lewa od km 14+890,00 do km 14+920,00 peron autobusowy szerokości 2 m i długości 30 m
  2. przystanek autobusowy wyznaczony linią P-17 str. prawa od km 14+980,00 do km 15+010,00 peron autobusowy szerokości 2 m i długości 30 m,
  3. przystanek autobusowy wyznaczony linią P-17 str. Lewa od km 16+050,00 do km 16+080,00 peron autobusowy szerokości 2 m i długości 30 m,
  4. przystanek autobusowy wyznaczony linią P-17 str. prawa od km 16+185,00 do km 16+215,00 peron autobusowy szerokości 2 m i długości 30 m
  5. przystanek autobusowy wyznaczony linią P-17 str. prawa od km 17+240 do km 17+270,00 peron autobusowy szerokości 2 m i długości 30 m
  6. przystanek autobusowy wyznaczony linią P-17 str. lewa od km 17+350,00 do km 17+390,00 peron autobusowy szerokości 2 m i długości 30 m
    Oznakowanie poziome i pionowe wykonano zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00 do 12+240,00 km w miejscowości Starościce

Kwota dofinansowania: 1 772 908,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 545 817,12 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00 do 12+240,00 km w miejscowości Starościce. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz chodnik. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.


Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa  – Kaniwola od km 0+011,57 do 4+200,00 km

Kwota dofinansowania: 1 448 198,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 896 397,60 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007L w miejscowości Dąbrowa  – Kaniwola od km 0+011,57 do 4+200,00 km. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz przebudowana ścieżka rowerowa na całym odcinku. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanego odcinka drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej oraz pogotowia.