powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim

Powiat Łęczyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim” w ramachProgramu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu.

Całkowita wartość projektu to 411 522,63 zł z czego kwota 344 014,23 zł to dofinansowanie pochodzące z UE.

Projekt ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Zadania realizowane w ramach projektu:

– usługi doradcze w zakresie neutralności klimatycznej

– indywidualne konsultacje

– utworzenie mobilnych punktów edukacji i doradztwa

– spotkania informacyjne w szkołach, jednostkach/podmiotach

– kampania edukacyjno- informacyjna

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie powiatu łęczyńskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin  z terenu powiatu.

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 r. – 31.12.2025 r.