powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

10 450 000,00 zł dla Powiatu Łęczyńskiego z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych, z czego:
• 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
• 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
• 1,89 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
• 673 mln zł przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
• 340 mln zł skierowanych do gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Powiat Łęczyński w pierwszym naborze otrzymał środki w wysokości 2 716 293,00 zł.
W ramach drugiego naboru Powiat Łęczyński otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w łącznej kwocie 10 450 000,00 złotych.
Środki te zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:
I. Kwota 2 000 000,00 zł – rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Jana Pawła II 95 w Łęcznej
Inwestycja obejmie m.in.:
• dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku
• modernizację stropodachu
• docieplenie ścian przyziemia
• modernizacje ścian
• wymianę drzwi zewnętrznych i okien
• wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED

II. Kwota 450 000,00 zł – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie
Inwestycja obejmie m.in.:
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• budowę instalacji fotowoltaicznej
• docieplenie stropodachu, podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych
• przebudowę instalacji elektrycznych, w tym montaż energooszczędnych lamp LED
• przebudowę dachu
• modernizację centralnego ogrzewania

III. Kwota 2 000 000,00 zł – utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie świadczącego usługi pralnicze
Inwestycja obejmie m.in.:
• przebudowę dachu
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• docieplenie stropodachu, podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych
• przebudowę instalacji elektrycznych
• wymianę oświetlenia na energooszczędne LED
• modernizacja centralnego ogrzewania

IV. Kwota 1 500 000,00 zł – wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie.
Inwestycja obejmie m.in.:
• zapewnienie całodobowych, stacjonarnych świadczeń zdrowotnych dla osób chorych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować
• zapewnienie zindywidualizowanej pomocy i pielęgnacji
• zakup wyposażenia do nowego budynku dla ok. 50 osób

V. Kwota 4 500 000,00 zł- zakup i przebudowa nieruchomości przy al. Jana Pawła II 89 w Łęcznej