powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapytanie ofertowe: Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody (w tym szkody wynikające ze zmniejszenia wartości nieruchomości) w związku z wydaniem przez Starostę Łęczyńskiego decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z części nieruchomości z uwagi na realizację przez Inwestora celu publicznego. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia (45 nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste, co daje łącznie 53 działki). Znak sprawy: GN.272.1.200.2022