powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
80. rocznica  wybuchu II wojny światowej

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Powiat Łęczyński oraz Gmina Łęczna zapraszają 1 września do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

CZYTAJ…
„Złote Gryfy” Powiatu Łęczyńskiego

„Złote Gryfy” Powiatu Łęczyńskiego

W bieżącym roku Powiat Łęczyński obchodzi 20-lecie swojego funkcjonowania. Jubileusz jest okazją do wyróżnienia osób i podmiotów, których działalność oraz szczególne osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu łęczyńskiego oraz  promocji jego walorów turystyczno-kulturowych w kraju i poza jego granicami.

CZYTAJ…
Pasjonat Sportowej Polski 2019 – zgłoś kandydata

Pasjonat Sportowej Polski 2019 – zgłoś kandydata

Wyróżnienie przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska w ramach Programu „Sportowa Polska”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia.

CZYTAJ…
IX Dni Zezulina

IX Dni Zezulina

Mieszkańcy Zezulina, gminy Ludwin oraz okolicznych miejscowości zgromadzili się 18 sierpnia na  IX Dniach Zezulina.

CZYTAJ…
Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń

ROZPORZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

uchylające rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i wlodawskiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łęczyńskiego, chełmskiego i włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4247).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin w miejscowościach: Cyców, Wierzbica, Siedliszcze, Urszulin oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek