powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Włączenie syren 1 września

Włączenie syren 1 września

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), w dniu 01 września 2019 roku o godz. 11:30 na terenie Miasta Łęczna, będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Włączenie syren 1 września

INFORMACJA – Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

Na rzecz ochrony ludności będą realizowane następujące zadania:

  1. Wzmożona kontrola miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony.
  2. Informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznej lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.