powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kwartalnik – e-gazetka prawna, pt.: „Zakupy i sprzedaż w internecie”.

Powiat Łęczyński powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda („w górę serca”) realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu nieodpłatnie kwartalnik – e-gazetkę prawną, pt.: „ZAKUPY I SPRZEDAŻ W INTERNECIE” (z opcją wydruku).
Link:

https://www.sc.org.pl/app/files/2023/03/kwartalnik-mlodziezowy-zakupy-przez-internet-marzec-2023.pdf
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-leczynski-2023/

Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne – moduł II 2023

Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne – moduł II 2023

Nazwa Funduszu: Fundusz Solidarnościowy

Nazwa projektu : Zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka w wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie”  (moduł II)

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 815 z dnia 14 marca 2023 r.  zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE – 1 064 000,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia:

10 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do niedzieli.

8 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli  (w tym 2 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych lub np. spektrum autyzmu czy epilepsji.

Strona: http://comjaszczow.pl/

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie województwa lubelskiego w tym na terenie sąsiednich powiatów spowodowaną wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej zaleca zwiększenie zabezpieczeń przeciwepizootycznych gospodarstw oraz zastosowanie wszelkich możliwych środków w celu zapobieżenia przenikania czynnika chorobotwórczego do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
Załączniki:

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.


W dniach 27-29 marca 2023 na terenie województwa lubelskiego planowane* jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm.

Jeśli zauważysz taką szczepionkę, nie dotykaj jej. Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu lub nosa lub skaleczenia skory, trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ręce lub inne części ciała, które miały kontakt ze szczepionką należy natychmiast umyć wodą z mydłem. Każdy kontakt zwierzęcia domowego ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

*Termin akcji może ulec zmianie. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie www.wiw.lublin.pl.