powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński w dniach 22 sierpnia – 3 września 2023 r. prowadzi rekrutację uzupełniającą uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności”. Uczestnicy projektu – mieszkańcy terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego – wezmą udział w wyjeździe studyjnym (obowiązkowo), konferencji (obowiązkowo) i konkursie kulinarnym (fakultatywnie). Pierwszeństwo mają osoby do 35 roku życia.

CEL PROJEKTU

Celem głównym operacji jest wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową operacji stanowi 30 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Co najmniej połowę uczestników operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Przez tereny wiejskie rozumie się gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie wchodzące w skład powiatu łęczyńskiego z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców tj. gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz gminę miejsko-wiejską Łęczna, z wyłączeniem miasta Łęczna.

FORMY WSPARCIA

Konferencja (obowiązkowa) – 15 września 2023 r.

Konkurs kulinarny (fakultatywny) – 15 września 2023 r.

Wyjazd studyjny (obowiązkowy) – 7-8 października 2023 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja uzupełniająca Uczestników Operacji będzie prowadzona w dniach 22 sierpnia – 3 września 2023 r. Dokumenty (Formularz rekrutacyjny) można składać:

  • w formie papierowej w Biurze operacji (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna),
  • skanem na adres e-mail b.cieslinska@powiatleczynski.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Biuro operacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10

al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

tel. 81/ 531 52 03

e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Załączniki: