powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej informuje, iż na podst.
art. 15h.1 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności którego  ważność :

  1. upłynęła w terminie do 90 dni ( tj. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed dniem wejścia w życie ustawy
    ( tj.  do dnia 08.03.2020r.)  pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy( tj. od dnia 08.03.2020r.)  zachowuje  ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, ważność kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym ulega wydłużeniu do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 752 34 18