powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przedstawiciele powiatu łęczyńskiego znaleźli się wśród 21 sygnatariuszy (gmin i powiatów) listu intencyjnego, dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

List stanowi pierwszy etap przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.