powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://spleczna.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt52&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu7&value%5B1%5D=6