powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z przyjemnością ogłaszamy konkurs „Złoty Gryf”, inicjatywę mającą na celu promocję przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej, gospodarczej, sportowej i kulturalnej wśród mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, konkurs ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działalność oraz osiągnięcia znacząco przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz promocji jego walorów turystyczno-kulturowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nagroda: Nagrodą w konkursie jest prestiżowa statuetka, będąca wyrazem szczególnego uznania dla wybitnych osiągnięć i sukcesów w czterech kategoriach: działalność społeczna, działalność gospodarcza, działalność sportowa oraz działalność kulturalna.

Zasady Konkursu: W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz inne podmioty działające na terenie powiatu łęczyńskiego lub szczególnie zasłużone dla jego rozwoju. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać różnorodne podmioty, zgodnie z określonymi kryteriami i procedurą zgłoszeń, która została szczegółowo opisana w regulaminie.

Terminy: Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie nagrody do dnia 04.03.2024 r. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali 25-lecia Powiatu Łęczyńskiego w Łęcznej w dniu 18.03.2024 r.

Kontakt: W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Lokalnym Centrum Informacji Turystycznej pod numerem telefonu (81) 531 52 02 lub drogą mailową: a.jasinska@powiatleczynski.pl.

Dołącz do naszej inicjatywy i wyróżnij tych, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój naszego pięknego regionu! 🌟🏆👏