powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę 11.11.2023r. na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej odbyły się obchody 105. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Barbary inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz występem uczennicy z Liceum Ogólnokształcącego w Podgłębokiem. Następnie odprawiona została Msza święta w intencji Ojczyzny.

Tuż po mszy nastąpiło uroczyste przejście z kościoła na Plac Powstań Narodowych.

Po zaciągnięciu warty honorowej przy krzyżu przez żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, głos zabrali kolejno Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski , Wicestarosta Michał Pelczarski oraz Burmistrz Miasta Łęczna Leszek Włodarski. Starosta podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość. Wicestarosta w swoim przemówieniu podkreślił rangę tego wielkiego święta, będącego uhonorowaniem pamięci bohaterów poległych w walce o wolną Ojczyznę.

Podczas tegorocznych obchodów obecni byli m.in.: Poseł na Sejm Krzysztof Bojarski, przedstawiciel posła na Sejm Artura Sobonia Piotr Muskała, członkowie Zarządu Powiatu: wicestarosta Michał Pelczarski i Piotr Rybak, Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj , Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Jaskułecka, Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matczuk.

Po odczytaniu Apelu Pamięci i modlitwie liczne delegacje złożyły wieńce i bukiety przy krzyżu. Końcowym akcentem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej. Bezpośrednio po uroczystości na placu wydawana była grochówka.🇵🇱

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym na tegorocznych uroczystościach niepodległościowych za tak piękną lekcję patriotyzmu i historii. Szczególne podziękowania składamy obecnym dziś posłom na Sejm, członkom Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, reprezentantom służb mundurowych: Policji i Straży Pożarnej, żołnierzom, radnym powiatu łęczyńskiego, przedstawicielom samorządowym, księżom, przedstawicielom jednostek organizacyjnych powiatu łęczyńskiego i gmin, przedstawicielom instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, zakładów pracy. Pamiętajmy o budowaniu wspólnoty narodowej i dbaniu o dziedzictwo naszych przodków. Dzięki takim uroczystościom duch narodowy nigdy nie zginie.

Zdjęcia autorstwa S. Elżbiety Łutnik

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Klubie Senior+

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Klubie Senior+

🇵🇱 Wczoraj w nowej siedzibie Powiatowy Klub Senior+ Łęczna odbyło się spotkanie poświęcone Narodowemu Świętu Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział starosta Krzysztof Niewiadomski, a spotkanie rozpoczęła kierownik Powiatowy Klub Senior+ Łęczna Ewa Burcon. Na miejscu pojawili się członkowie Dzienny Dom ,,Senior+” w Bogdance wraz z kierowniczką Edyta Horzępą, członkowie Powiatowego Powiatowy Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie, dyrektor Pcpr Łęczna Agnieszka Korzeniewska, dyrektor Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej dr Monika Bogusz oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej Marta Kociuba. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknych, patriotycznych pieśni w wykonaniu seniorów. Był również czas na recytację patriotycznych wierszy oraz dyskusję na temat wolności i niepodległości. Wydarzenie zakończone zostało symbolicznym poczęstunkiem.

Badania w ramach Bezpłatnego Programu Profilaktyki Raka Piersi

Badania w ramach Bezpłatnego Programu Profilaktyki Raka Piersi

ℹ Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). W tym szczególnym okresie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. W ramach kampanii, 15 października 2022 roku przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Miesiąc Świadomości Raka Piersi (tzw. Różowy Październik) celebrowany jest na świecie od 1985 roku.

ℹ Uprzejmie informujemy, że 27 LISTOPADA 2023 roku wykonywane będą badania w ramach Bezpłatnego Programu Profilaktyki Raka Piersi.

ℹ Zapraszamy na bezpłatne badania Panie w wieku 45-74 lat ℹ

ℹ Rejestracja telefoniczna ℹ

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO NA LATA 2023 -2030 – ANKIETA

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO NA LATA 2023 -2030 – ANKIETA

Powiat Łęczyński rozpoczyna działania nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023 -2030, które polegały będą na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oraz określeniu celów i zadań, mających zapewnić jego długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy. W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie poglądów i  opinii mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji powiatu łęczyńskiego w najważniejszych dla naszego rozwoju sprawach.

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy odpowiedzi na udzielone pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane i uzyskane informacje wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii w formie zestawień zbiorczych. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Zachęcamy również do przesyłania wszelkich opinii, uwag i propozycji dotyczących kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu na adres e-mail: strategia@powiatleczynski.pl

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety, co nie powinno zająć Państwu więcej niż 10-15 minut.  Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące a poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Ankietę prosimy wypełniać do dnia 30.11.2023 r.

https://docs.google.com/forms/d/1iEV1oxbKtXALkzFDOruLQcbt7uANVpODbPGp20m54Dw/edit  : STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO NA LATA 2023 -2030 – ANKIETA
LIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego,
  e) w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski