powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie województwa lubelskiego w tym na terenie sąsiednich powiatów spowodowaną wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej zaleca zwiększenie zabezpieczeń przeciwepizootycznych gospodarstw oraz zastosowanie wszelkich możliwych środków w celu zapobieżenia przenikania czynnika chorobotwórczego do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
Załączniki:

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.


W dniach 27-29 marca 2023 na terenie województwa lubelskiego planowane* jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm.

Jeśli zauważysz taką szczepionkę, nie dotykaj jej. Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu lub nosa lub skaleczenia skory, trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ręce lub inne części ciała, które miały kontakt ze szczepionką należy natychmiast umyć wodą z mydłem. Każdy kontakt zwierzęcia domowego ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

*Termin akcji może ulec zmianie. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie www.wiw.lublin.pl.

Powiatowy konkurs dla KGW pn.” Wielkanocne przysmaki”

Powiatowy konkurs dla KGW pn.” Wielkanocne przysmaki”

Zachęcamy do udziału w Powiatowym konkursie pn.” Wielkanocne przysmaki” skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łęczyńskiego.

Przedmiotem Konkursu jest wyrób kulinarny charakterystyczny dla Świąt Wielkanocnych – mazurek wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z wyrobem kulinarnym (mazurek musi być zapakowany w przezroczystą folę i opatrzony metryczką z nazwą konkursu i nazwą wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 3 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00.

Każdy Uczestnik Konkursu (KGW) może zgłosić tylko jednego mazurka!

Załączniki:

Powiatowy Konkurs „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”

Powiatowy Konkurs „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”.

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik. Do wykonania dekoracji można użyć materiałów naturalnych, jak i wykonanych samodzielnie.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu łęczyńskiego powyżej 18 roku życia, młodzieży powyżej 15 roku życia będących mieszkańcami powiatu łęczyńskiego lub uczących się w placówkach oświatowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego( dla młodzieży powyżej 15 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie- załącznik nr 2).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej – załącznik numer 1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym stroikiem (stroik musi być opatrzony metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden stroik!

Załączniki :

Rozmawiaj, reaguj!

Rozmawiaj, reaguj!

Kampania społeczna Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15.

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach, bezradność i wstyd. Boryka się z brakiem zaufania dorosłych, nie rozumie, że to nie ono jest winne. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Jeśli zauważysz, ze dziecko jest zlęknione, przygnębione, ma problemy w szkole lub zachowuje się inaczej niż pozostali rówieśnicy-nie czekaj! Reaguj, porozmawiaj, wysłuchaj, uwierz.
Nie lekceważ tego, co mówi dziecko.

Jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka, zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy nr telefonu 116 111 lub 800 121 212.Nie bój się prosić o wsparcie.