powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Powiatowy Klub Senior+ świętuje 3 urodziny

Powiatowy Klub Senior+ świętuje 3 urodziny

Trzy lata temu otworzyliśmy powiatowy Klub Senior+ w Łęcznej. Dziś obserwując szczęśliwych Seniorów, zaangażowanych w działalność klubu, utwierdzamy się w słuszność podjętej decyzji.
Klub został stworzony przez Powiat Łęczyński z myślą o osobach, które nie są już aktywne zawodowo i nadal chcą prężnie funkcjonować w lokalnej społeczności.
Miejsce to sprzyja twórczemu działaniu, mobilizuje do pracy nad sobą i dla innych, motywuje seniorów do aktywności fizycznej, psychicznej i duchowej. Zajęcia te są ściśle dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań seniorów. Są to m.in.: zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia aktywności ruchowej, terapia zajęciowa, muzykoterapia, spotkania integracyjne, zajęcia aktywizujące społecznie.
Praca na rzecz aktywizacji seniorów, dobroć, życzliwość  i gotowość do pomocy zawsze są niewyczerpaną inspiracją i wciąż stanowią wzór do naśladowania, udowadniając, że życie na emeryturze jest pełne radości, zadowolenia i optymizmu.
Na dalsze lata życzymy Klubowiczom dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów artystycznych. Niech każdy dzień przynosi wiele radości, ludzkiej życzliwości i uśmiechu na twarzy.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Zachowek

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Zachowek

Zachowek, który określa się często jako substytut spadku, jest uprawnieniem, które chroni osoby blisko spokrewnione ze spadkodawcą. Instytucja zachowku ma swoich przeciwników i zwolenników. Z jednej bowiem strony, zachowek czyni zadość zasadom współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy spadkodawca, bez wiedzy krewnych przekazał cały spadek partnerowi, o którego istnieniu dzieci nie wiedziały. Z drugiej zaś, instytucja jest krytykowana, ponieważ wskazuje się między innymi, że spadkodawca pracujący całe życie na swój majątek powinien móc zdecydować, co się z nim stanie po jego śmierci. Jeżeli testament pomija (bądź uwzględnia w niższej niż ustawowa wysokości) najbliższych, to jest małżonka, zstępnych (np. dzieci bądź wchodzące w przypadku dziedziczenia ustawowego na ich miejsce wnuki) lub rodziców, którzy dziedziczyliby w przypadku, gdyby testamentu nie sporządzono, to osoby te mogą dochodzić wypłaty zachowku. 

CZYTAJ…