powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński otrzymał pozytywną ocenę wniosku  pn. Cyberbezpieczny Samorząd – Nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 850 000,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury teleinformatycznej poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do:
– wdrożenia w JST polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI),
– wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
– wdrożenia środków i mechanizmów zwiększających odporność na ataki,
– podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
– wykonania w JST audytu bezpieczeństwa informacji potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.