powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Informacja w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO i CHARLIE-CRP

Informacja w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO i CHARLIE-CRP

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

nr 70 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na obszarze województw lubelskiego i podkarpackiego,

nr 71z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 15 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59. Jest to przedłużenie okresu obowiązywania.

Informacje dot. szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023

Informacje dot. szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023

Szczepienia publiczne przeciw grypie finansowane z budżetu ministra właściwego ds. zdrowia (realizowane z wykorzystaniem szczepionek wydawanych nieodpłatnie przez RARS oraz preparatów posiadanych na stanie podmiotów leczniczych i aptek) nie będą kontynuowane w sezonie 2022/2023.

CZYTAJ…
Informacja w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO i CHARLIE-CRP

Obwieszczenie Starosty Łęczyńskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., pozy. 1912 z późn. zm.) Starosta Łęczyński wykonujący zadania z administracji rządowej w przedmiocie scalania i wymiany gruntów zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn,
Zosin – Gmina Cyców w dniu 12.04.2022 o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stręczynie.

Pełna treść obwieszczenia