powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne – moduł II 2023

Program Centra Opiekuńczo Mieszkalne – moduł II 2023

Nazwa Funduszu: Fundusz Solidarnościowy

Nazwa projektu : Zadanie w zakresie funkcjonowania ośrodka w wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie”  (moduł II)

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 815 z dnia 14 marca 2023 r.  zawartą z Wojewodą Lubelskim.

DOFINANSOWANIE – 1 064 000,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym Celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie: w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Centrum zapewnia:

10 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do niedzieli.

8 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli  (w tym 2 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności sprzężonych lub np. spektrum autyzmu czy epilepsji.

Strona: http://comjaszczow.pl/

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie województwa lubelskiego w tym na terenie sąsiednich powiatów spowodowaną wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej zaleca zwiększenie zabezpieczeń przeciwepizootycznych gospodarstw oraz zastosowanie wszelkich możliwych środków w celu zapobieżenia przenikania czynnika chorobotwórczego do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
Załączniki:

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.


W dniach 27-29 marca 2023 na terenie województwa lubelskiego planowane* jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm.

Jeśli zauważysz taką szczepionkę, nie dotykaj jej. Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu lub nosa lub skaleczenia skory, trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ręce lub inne części ciała, które miały kontakt ze szczepionką należy natychmiast umyć wodą z mydłem. Każdy kontakt zwierzęcia domowego ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

*Termin akcji może ulec zmianie. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie www.wiw.lublin.pl.

Powiatowy konkurs dla KGW pn.” Wielkanocne przysmaki”

Powiatowy konkurs dla KGW pn.” Wielkanocne przysmaki”

Zachęcamy do udziału w Powiatowym konkursie pn.” Wielkanocne przysmaki” skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łęczyńskiego.

Przedmiotem Konkursu jest wyrób kulinarny charakterystyczny dla Świąt Wielkanocnych – mazurek wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z wyrobem kulinarnym (mazurek musi być zapakowany w przezroczystą folę i opatrzony metryczką z nazwą konkursu i nazwą wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 3 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00.

Każdy Uczestnik Konkursu (KGW) może zgłosić tylko jednego mazurka!

Załączniki:

Powiatowy Konkurs „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”

Powiatowy Konkurs „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”.

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik. Do wykonania dekoracji można użyć materiałów naturalnych, jak i wykonanych samodzielnie.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu łęczyńskiego powyżej 18 roku życia, młodzieży powyżej 15 roku życia będących mieszkańcami powiatu łęczyńskiego lub uczących się w placówkach oświatowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego( dla młodzieży powyżej 15 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie- załącznik nr 2).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej – załącznik numer 1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym stroikiem (stroik musi być opatrzony metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden stroik!

Załączniki :