powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego

Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego

Jesteś mieszkańcem powiatu łęczyńskiego?

Produkujesz lokalną żywność tradycyjnymi metodami?
Świadczysz usługi turystyczne lub gastronomiczne?
A może zajmujesz się rękodziełem?

Twój produkt, wyrób lub usługa może stać się Markowym Produktem Powiatu Łęczyńskiego !!!
Już dziś zgłoś się do III edycji konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Poszukujemy oryginalnego produktu lokalnego, który stanie się wizytówką naszego powiatu!
Na zgłoszenia czekamy do 24 lipca!

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Kampania społeczna dla seniorów – Senior na zakupach

Kampania społeczna dla seniorów – Senior na zakupach

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do podniesienia świadomości prawnej społeczeństwa. By zwiększyć świadomość seniorów w temacie zagrożeń podczas zakupów, Stowarzyszenie Sursum Corda przygotowało darmowe materiały edukacyjne (dostępne poniżej) zawierające:

• prezentację
• schemat informacyjny (w formie e-planszy)

Materiały zawierają praktyczne porady, na co zwracać uwagę podczas kupowania produktów, jak reagować na propozycje otrzymania darmowych prezentów, a także jak zachować się w przypadku zaproszenia na prezentację drogich sprzętów.

Mamy mistrza!

Mamy mistrza!

Mikołaj Szulik, członek Grupy Lubelskie Perła Polski Cycling Team, odniósł znaczący sukces na zakończonych niedawno Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym, które odbyły się w Ostrołęce i okolicach. Rywalizując z silnymi rywalami, zawodnicy z naszego regionu zdobyli łącznie cztery medale.

W niezwykle zaciętym wyścigu szosowym kategorii wiekowej U-23, gwiazdą okazał się Mikołaj Szulik, który za swój znakomity występ zdobył złoty medal. Reprezentując Grupę Lubelską Perła Polski, Szulik zadziwił zarówno siebie, jak i innych swoim niezwykłym zwycięstwem. Chociaż przed startem spodziewał się dobrego wyniku, wciąż trudno mu w pełni zrozumieć skalę swojego osiągnięcia.

Podczas wyścigu Mikołaj Szulik pokazał swoją sprawność i determinację, zwyciężając w wyścigu. Zaprezentował niezwykłą szybkość i wydolność, wyprzedzając grupę dwunastu kolarzy, którzy zdołali oderwać się od peletonu i utrzymał pozycję lidera przez większość 173-kilometrowej trasy wokół Ostrołęki. W odległości dwunastu kilometrów od mety, trzyosobowa grupa pościgowa pozostawała za czołówką, ale nie była w stanie zmniejszyć różnicy czasowej, która wynosiła blisko 1,5 minuty.

Gdy wyścig wszedł w ostatnią fazę, stało się jasne, że o medale powalczy czołowa dwunastka. Na czwartym kilometrze przed końcem do ataku ruszył Michał Pomorski, któremu udało się wypracować niewielką przewagę nad rywalami. Gdy do mety pozostało 1200 metrów, Michał Pomorski i Kacper Maciejuk zdecydowali się jednak na strategię z pogranicza ataku długodystansowego i sprintu. Mimo starań, ostatecznie zostali wyprzedzeni przez innych kolarzy w ostatnich momentach wyścigu

Po dokładnej analizie fotofiniszu okazało się, że złoty medal należy do Mikołaja. Osiągnięcie to bez wątpienia zostanie zapamiętane jako świadectwo jego talentu i determinacji

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Umowa Leasingu

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Umowa Leasingu

Na gruncie polskiego prawa istnieje wiele zakodowanych jego poszczególnymi przepisami konstrukcji, które stanowią klasyczny zespół wzajemnych zobowiązań stanowiących pewną nazwaną całość. Wśród najbardziej pospolitych znajdziemy klasyczne umowy cywilnoprawne, jak umowa kupna, umowa najmu. Znajdziemy umowy bardziej uszczegółowione, jak np. umowa o roboty budowlane, która w istocie jest odmianą umowy o dzieło. Znajdziemy dzierżawę, która jest specyficzną odmianą najmu.

W 2000 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono jeszcze inną nieco bardziej złożoną konstrukcję zwaną leasingiem.

Czym jest ów leasing? Tym samym, co zostało przedstawione w powyższych przykładach, jest zespołem wzajemnych zobowiązań, na tyle powtarzalnym i na tyle użytecznym, iż doczekał się własnej nazwy.

Wcześniej także można było konstruować umowy mające zapisy regulujące wzajemne zobowiązania w ten sam sposób i obyłoby się bez powiększania kodeksu o kolejne zapisy, jednak jest wiele korzyści z tego, że ów specyficzny konstrukt prawny został dostrzeżony i wprowadzony oficjalnie do polskiego systemu prawa. Ma własną nazwę, choć jedynie poniekąd własną, ponieważ samo słowo leasing w języku angielskim oznacza najem lub dzierżawę właśnie. Dla polskiego porządku prawnego jest to jednak nowa nazwa określona w przepisach stanowiąca odmianę najmu lub dzierżawy, ale na tyle specyficzna, iż owym najmem ani dzierżawą nie będąc.

Leasing został poza innymi kategoriami prawa polskiego skodyfikowany m.in. w Kodeksie Cywilnym, począwszy od art. 7091 do art. 70918. W przywołanych artykułach rozróżniono dwie formy leasingu.

Leasing operacyjny polega na tym, że jeden podmiot kupuje rzecz, którą chciałby używać inny podmiot i ten podmiot kupujący oddaję tę rzecz temu chętnemu do użytkowania, w dalszym ciągu pozostając jego właścicielem. Ponadto strony umawiają się, że chętny do korzystania z tej rzeczy będzie za to korzystanie płacił temu, kto ową rzecz nabył i suma tych opłat w danym okresie czasu będzie nie niższa, niż wartość nabycia danej rzeczy. Innymi słowy, ujmując rzecz bardzo kolokwialnie, można powiedzieć, że kiedy nie stać mnie na daną rzecz, to proszę kogoś, aby ją kupił i mi wynajął, oddał w odpłatne używanie. Ale jaki to ma sens? Nie lepiej kupić coś na raty? Otóż w przypadku droższych „zabawek”, np. samochodów, statków, ale ostatnio także niektórych urządzeń biurowych ma to sens albowiem stanowi większe zabezpieczenie dla tego, kto wykłada pieniądze, gdyż ta osoba w dalszym ciągu pozostaje właścicielem tej rzeczy i w razie nie wywiązywania się przeze mnie z umowy, może mi tę rzecz po prostu odebrać, a jeżeli cała akcja utraci dla dobrego nabywcy „sponsora” sens, to nie musi czekać, a może daną rzecz sprzedać i tym samym kto inny, nowy właściciel będzie otrzymywał wynagrodzenie za udostępnienie mi owej rzeczy, a po okresie takiego udostępnienia rzeczy, jej właściciel ma dodatkowy bonus, bo choć otrzymał równowartość początkowej wartości danej rzeczy, to jeszcze pozostaje z tą rzeczą, która choć utraciła swoją pierwotną wartość na drodze amortyzacji, zapewne dalej przedstawia wartość dodaną. Te zakończenie umowy leasingu rozróżnia kolejną jego odmianę określoną w Kodeksie Cywilnym, a mianowicie leasing finansowy.

Leasing finansowy polega ogólnie na tym samym, co leasing operacyjny, z tą istotną różnicą, że na końcu określonego w umowie czasu, użytkownik danej rzeczy bez dodatkowego świadczenia może daną rzecz nabyć na własność. Cała konstrukcja w dobie rozwiniętej gospodarki rynkowej stanowi kolejny przykład finansowania, które znacząco zmniejsza ryzyka po stronie finansującego i umożliwia korzystającemu z rzeczy, na którą z założenia go nie stać lub z innych przyczyn nie chce wydawać jednorazowo większej kwoty. Do tego dochodzą pewne znaczące profity podatkowe, ale to już historia na inną okazję.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Komunikat o zmianie trybu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Starosta Łęczyński informuje, iż z dniem 1 lipca 2023 r. (sobota) zniesiony zostaje stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym od dnia 3 lipca 2023 (poniedziałek) Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone będą w formie stacjonarnej. Z wizyt zdalnych korzystać będą mogły wyłącznie osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945.) tj. osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2023 – Nabór Wystawców

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2023 – Nabór Wystawców

Powiat Łęczyński prowadzi nabór wystawców na Dożynki Powiatu Łęczyńskiego, które odbędą się 3 września w Łęcznej.

Zachęcamy do zgłaszania stoisk promocyjnych przygotowanych przez gminy, instytucje kultury, podmioty świadczące usługi doradcze dla rolników, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także artystów ludowych, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych i tradycyjnych, oferujących wyłącznie własne prace lub wyroby.

Na karty zgłoszeniowe oczekujemy do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mogą zostać dostarczone w jednej z wymienionych poniżej form:

– osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Kancelaria podawcza – pok. 111, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

– drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres e-mail: a.jasinska@powiatleczynski.pl

Obsługa gastronomiczna i handlowa imprezy oraz obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci zostały zlecone na zasadzie wyłączności jednemu podmiotowi.