powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Informacja – włączenie syren alarmowych

Informacja – włączenie syren alarmowych

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w dniu 01 września 2023 roku  o godz. 12:00 na terenie Miasta Łęczna, przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy – Systemu Wykrywania i Alarmowania na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia  2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z  2013 r., poz. 96).

Nadawany  będzie głośny sygnał akustyczny alarmowy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe w Łęcznej!

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe w Łęcznej!

Ciepłe lato zbliża się ku końcowi, a wraz z nim nadchodzi czas radości, wspólnoty i hołdu złożonego plonom ziemi.

Już w tę niedziele, 3 września, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego oraz gości spoza naszej okolicy na niezwykłe święto – Dożynki Powiatowe w Łęcznej!

Zapraszamy do udostępniania wydarzenia i dołączania do naszej społeczności dożynkowej!

W kobietach siła – rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu

W kobietach siła – rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu

Powiat Łęczyński w dniach 22 sierpnia – 3 września 2023 r. prowadzi rekrutację uzupełniającą uczestników operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności”. Uczestnicy projektu – mieszkańcy terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego – wezmą udział w wyjeździe studyjnym (obowiązkowo), konferencji (obowiązkowo) i konkursie kulinarnym (fakultatywnie). Pierwszeństwo mają osoby do 35 roku życia.

CEL PROJEKTU

Celem głównym operacji jest wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń wśród mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego na temat działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju lokalnej społeczności.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową operacji stanowi 30 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Co najmniej połowę uczestników operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Przez tereny wiejskie rozumie się gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie wchodzące w skład powiatu łęczyńskiego z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców tj. gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz gminę miejsko-wiejską Łęczna, z wyłączeniem miasta Łęczna.

FORMY WSPARCIA

Konferencja (obowiązkowa) – 15 września 2023 r.

Konkurs kulinarny (fakultatywny) – 15 września 2023 r.

Wyjazd studyjny (obowiązkowy) – 7-8 października 2023 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja uzupełniająca Uczestników Operacji będzie prowadzona w dniach 22 sierpnia – 3 września 2023 r. Dokumenty (Formularz rekrutacyjny) można składać:

  • w formie papierowej w Biurze operacji (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna),
  • skanem na adres e-mail b.cieslinska@powiatleczynski.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Biuro operacji

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – POKÓJ NR 10

al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

tel. 81/ 531 52 03

e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Załączniki:

Informacja dotycząca Biura Rzeczy Znalezionych

Informacja dotycząca Biura Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych, które jest obsługiwane w godzinach pracy urzędu [tj. pn., śr., czw., pt. godz. 7.00 do 15.00 i wt. godz. 8.00 do 16.00]. Szczegółowe informacje na temat rzeczy znalezionych można uzyskać pod numerem tel. (081) 53 15 210 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych.

III Ogólnopolski Konkurs Filmowy

III Ogólnopolski Konkurs Filmowy

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Ruszyła już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący Województwo Lubelskie.

 Jeśli podróże są dla Was pasją szukania, odkrywania, chodzenia mniej oczywistymi ścieżkami – zapraszamy do odwiedzenia Lubelskiego i nakręcenia filmu. Czekamy na Wasze opowieści, które mogą bawić lub wzruszać. Pokażcie nam Lubelskie widziane z Waszej perspektywy.

Może to być film prezentujący różne rodzaje aktywności np. na rowerze lub w kajaku, ciekawe wydarzenia, atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze. Ciekawym pomysłem może być również film promujący tradycje czy kulturę regionu lubelskiego. Najważniejsze, żeby Wasza opowieść była inspiracją do odwiedzenia regionu i nawiązywała do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców: amatorów, profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).

Nagrodzone Filmy będą służyły do promocji Województwa Lubelskiego w Polsce jak i za granicą.

Celem konkursu jest przygotowanie Pracy Konkursowej w ramach której będzie opowiedziana unikalna opowieść inspirująca do odwiedzenia Województwa Lubelskiego. Uczestnicy konkursu nagrają krótkometrażowe materiały filmowe pokazujące w sposób pozytywny aktywne formy spędzania czasu oraz atrakcje turystyczne na terenie Województwa Lubelskiego i związanego tematycznie z hasłem: „Lubelskie. Smakuj życie!”. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Zapraszamy do zgłaszania filmów wykonanych techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem).

Konkurs ma dwie kategorie, w których można zgłaszać Prace Konkursowe: film trwający do 15 sekund oraz film trwający od 15 sekund do 3 minut.

 Dla autorów najciekawszych prac w danej kategorii czekają nagrody:

  • I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł
  • II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł
  • III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł
  • oraz trzy wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kartą zakupową o wartości 500 zł.

Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione osoby otrzymają również zestaw promocyjny „Lubelskie. Smakuj życie!”. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin nadsyłania filmów mija 10 października 2023 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/turystyka/iii-ogolnopolski-konkurs-filmowy/