powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Defilada – Święto Wojska Polskiego w Warszawie

Szanowni Państwo,

Informujemy o wzmożonym ruchu pojazdów wojskowych i statków powietrznych na terytorium Polski.

Na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego.🇵🇱

Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Natomiast w poniedziałek od 7 sierpnia nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia.

Pojazdy najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Prosimy również aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Spotkajmy się na Wielkiej Defiladzie w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie.  Zaprezentujemy 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście ponad 2000 żołnierzy.  Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu „WISŁA” . Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija.  Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

W dniach 12 –15.08 zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć  sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.
Zapraszamy do wspólnego świętowania!  Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl/dgrsz  oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych.

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

Zapraszamy Was do obejrzenia imponującej defilady wojskowej, która będzie manifestacją jedności narodowej i naszej dumy
z bohaterów służących dla dobra Polski. To będzie niezapomniany moment, aby podziwiać profesjonalizm, dyscyplinę oraz poświęcenie naszych żołnierzy. Niech to wydarzenie będzie okazją do pokazania naszego patriotyzmu i wsparcia dla tych, którzy chronią naszą wolność. Zapraszamy Was serdecznie, abyśmy razem uczcili ten wyjątkowy dzień.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Uwaga, uwaga! Upały i burze z gradem nadciągają!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega.

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów parczewskiego, lubartowskiego, radzyńskiego i łęczyńskiego.

ROZPORZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów parczewskiego, lubartowskiego, radzyńskiego i łęczyńskiego.

W części gospodarstw na obszarach objętych rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Lubelskiego zakończono stosowanie środków zwalczania ASF, co uwzględnia projekt rozporządzenia, a jednocześnie stwierdzono tę chorobę u świń w dziesiątym gospodarstwie, tj. 27 lipca w miejscowości – Miłków Kolonia w powiecie parczewskim.

Z tego powodu w projekcie rozporządzenia przedłużono do dnia 11 sierpnia 2023 r. termin obowiązywania środków zwalczania choroby w obszarze zapowietrzonym w odniesieniu do ognisk ASF stwierdzonych 11, 13, 21 i 27 lipca w powiecie parczewskim oraz do dnia 26 sierpnia 2023 r. – w obszarze zagrożonym chorobą wokół ww. ognisk w części powiatów parczewskiego, radzyńskiego i lubartowskiego.

Jednocześnie nadal – do 15 sierpnia 2023 r. – obowiązuje obszar zagrożony chorobą w powiatach lubartowskim, parczewskim i łęczyńskim, związany z ogniskiem ASF stwierdzonym 14 lipca 2023 r. w miejscowości Kaznów–Kolonia w powiecie lubartowskim. Rozporządzenie Nr 15 wymaga więc aktualizacji.
W takiej sytuacji Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporządzenia, określa obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą, wskazując nakazy i zakazy obowiązujące na tym terenie.

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Termin wypadek drogowy a kolizja drogowa nie są tożsame. Oba terminy stanowią zdarzenia drogowe, jednak odróżnia je charakter i skala konsekwencji, które powstają na skutek obu tych zdarzeń. Terminy te nie występują ani w kodeksie karym ani w kodeksie wykroczeń.

Przepis art. 177 k.k. traktuje o wypadku drogowym. Artykuł ten  penalizuje czyn polegający na spowodowaniu wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Zatem powołując się na powyższy przepis „wypadek drogowy” w języku prawniczym określony jest jako „wypadek w ruchu lądowym”. Jeżeli na skutek powyższego zdarzenia ofiara odniosła obrażenia powodujące rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni, zdarzenie to określane jest jako wypadek drogowy kwalifikowany według art. 177 § 1 k.k. Zatem nie każde spowodowanie wypadku będzie skutkować odpowiedzialnością z artykułu 177 k.k., albowiem warunkiem uznania wypadku za przestępstwo jest naruszenie dobra prawnego innej osoby w postaci jej życia lub zdrowia, które trwa powyżej 7 dni. Uszczerbek na zdrowiu, śmierć człowieka przy wypadku ciężkim warunkuje odpowiedzialność karną na mocy art. 177 § 2 k.k.  Spowodowanie lżejszego uszczerbku nie będzie zatem stanowić realizacji znamion czynu zabronionego, lecz może być oceniane jedynie na gruncie Kodeksu wykroczeń . Zatem kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, którego skutki zdrowotne osób innych niż sam sprawca będą lżejsze, niż wywołanie rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni. Kluczowym aspektem w rozróżnieniu omawianych terminów jest zależność między trwaniem skutków zdrowotnych a okresem czasowym trwającym powyżej 7 dni. Na uwagę zasługuje stanowisko SN zaprezentowane w uchwale z 18.11.1998 r., I KZP 16/98 o treści: „Nie popełnia przestępstwa, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni”.

Odpowiedzialność karna na gruncie k.k.

Według uzasadnienia rządowego projektu do Kodeksu karnego zrezygnowano z karalności zdarzeń drogowych powodujących skutki w zakresie zdrowia opisane w przepisie art 157 § 2, tj. takie skutki zdrowotne, których objawy trwają do 7 dni. Rezygnacja ta podyktowana jest tym, iż istnieją inne formy rozwiązywania konfliktu społecznego bez uruchamiania sankcji za występek. Należy tu wymienić powszechny obowiązek ubezpieczeń komunikacyjnych, możliwość dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej a także ich karalność jako wykroczeń .  Karalność zdarzeń w komunikacji na podstawie k.k. uzależniona jest od rozmiaru i stopnia ciężkości powstałych skutków w zakresie życia i zdrowia. Kodeks karny w odniesieniu do karalnego wypadku wyróżnia lekki wypadek, o czym stanowi artykuł 177 § 1 k.k. oraz ciężki wypadek na podstawie art 177 § 2 k.k. Kodeks wprowadza także typy kwalifikowane przez nieumyślne następstwo w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób w odniesieniu do umyślnego (przepis art. 173 § 3 k.k.) oraz nieumyślnego (art. 173 § 4 k.k.) spowodowania katastrofy.

Przesłanki odpowiedzialności za kolizję drogową.

W przypadku kolizji drogowej istotne jest samo stworzenie niebezpiecznej sytuacji w ruchu drogowym. Zgodnie z tezą wyroku SO z dnia 29.03.2019 r., IV Ka 174/19: „Dla zaistnienia wykroczenia z art. 86 § 1 k.w. wystarczającym jest bowiem obiektywne stwierdzenie, że w skutek niezachowania należytej ostrożności przez obwinionego kierowcę spowodowane zostało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niezależnie od tego czy nastąpił skutek w postaci uszkodzenia mienia lub zdrowia bądź życia ludzkiego. Nie jest też istotne czy kierowca ponosi wyłączą odpowiedzialność za powstałą później kolizję drogową, ani czy inny współuczestnik ruchu drogowego jest za ten wypadek w jakikolwiek sposób współodpowiedzialny, gdyż zdarzenie to stanowi jedynie dowód popełnionego wykroczenia. Osoba odpowiadająca z art. 86 § 1 k.w. nie jest więc karana za uszkodzenie cudzego pojazdu a za samo stworzenie niebezpiecznej sytuacji w ruchu drogowym” . Osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny, o czym stanowi przepis art. 86 § 1 k.w. Natomiast jeżeli następstwem tego wykroczenia  jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, to wysokość grzywny nie może być niższa niż 1500 złotych, zgodnie z art. 86 § 1a k.w. W przypadku gdy osoba, która popełnia niniejszy czyn, jest w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, to podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych (art. 86 § 2 k.w.). Na mocy niniejszego artykułu można także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego – art. 177 k.k.

Przestępstwo opisane w przepisie art. 177 k.k. jest przestępstwem powszechnym. Jego sprawcą może być każdy uczestnik ruchu. Może to być nie tylko kierowca, ale także pieszy . Nie należy wykluczyć także odpowiedzialności osoby, która oddziałuje z zewnątrz na uczestników ruchu. Może to być osoba, która oblewa wodą szybę jadącego samochodu, rzuca kamieniem lub rowerzysta, jeżeli zachowaniem tym spowoduje wypadek, w którym to inna osoba odniesie obrażenia ciała ujętych w art. 157 § 1 k.k.) . Zgodnie ze stanowiskiem SN z 9.12.2010 r., III KK 196/10, powierzenie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych i faktycznych umiejętności do kierowania takim pojazdem może być traktowane jako współsprawstwo przestępstwa wypadku drogowego.

Czynność sprawcza omawianego przestępstwa polega na spowodowaniu wypadku, który jest skutkiem naruszenia przez sprawcę zasad bezpieczeństwa w ruchu.  Dochodzi do niego na skutek naruszenia, choćby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w danym rodzaju ruchu. Zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym to zasady zawarte w odpowiednich przepisach, które określają sposób korzystania z ruchu. To reguły ujęte w przepisach dotyczących porządku poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sytuacjach lub wyrażone przez przyjęte oznakowanie, oświetlenie i sygnalizację. To także reguły, które nie są nieskodyfikowane w sposób szczegółowy, a które wynikają z wyżej wymienionych przepisów oraz istoty bezpieczeństwa w ruchu, które muszą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie przepis nie został sprecyzowany.  Ustawodawca użył sformułowania „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie…” Nie oznacza to jednak, że sąd może pominąć przy ustalaniu przesłanek odpowiedzialności za czyn z art. 177 k.k. dokładne ustalenie kształtu strony podmiotowej”.

Omawiając kwestię „nieumyślonego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym” warto jednak przytoczyć interesujący wyrok SA we Wrocławiu z 19.12.2017 r., II AKa 281/17, który podnosi zagadnienie świadomości zachowania się kierującego: „W zależności od rodzaju stworzonej przez kierującego pojazdem mechanicznym sytuacji drogowej, wynikającej z naruszenia podstawowych zasad ruchu drogowego, ze świadomością wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych skutków, którym sprawca nie stara się przeciwdziałać, możliwe jest uznanie, że potrącenie na przejściu dla pieszych człowieka ze skutkiem śmiertelnym, stanowi zbrodnię zabójstwa popełnionego w formie zamiaru ewentualnego (art. 148 § 1 k.k.), a nie wypadek komunikacyjny określony w art. 177 § 2 k.k.”. Zatem przedmiotem przestępstwa z art. 177 k.k. jest bezpieczeństwo w komunikacji a ubocznym przedmiotem ochrony są zdrowie oraz życie o czym stanowi art. 177 § 2 kk.

Sankcje za spowodowanie wypadku drogowego.

Jeżeli na skutek zdarzenia drogowego ofiara odniosła obrażenia powodujące rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni, mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3, o czym stanowi art. 177 § 1 k.k.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo spowodowanie u innej osoby ciężkiego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 k.k. (tj. uszczerbek w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała), sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, o czym stanowi art. 177 § 2 k.k. Przestępstwo to należy do grupy przestępstw względnie wnioskowych. Wszczęcie postępowania następuje zazwyczaj z urzędu. Jedynie w przypadku gdy pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, do wszczęcia postępowania potrzebny jest jej wniosek.

Sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Kolejny przepis, który reguluje odpowiedzialność sprawców zdarzeń w komunikacji to art. 173 k.k. Paragraf 1 tego artykułu dotyczy sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli skutkiem tego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 o czym stanowi paragraf 3 .

Omawiając powyższe przestępstwa należy także przytoczyć przepis art. 178 k.k.. który traktuje o zaostrzeniu karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku, znajdującego się  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub jeżeli sprawca ten zbiegł z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Skutki dla pokrzywdzonych.
Roszczenia ze szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej przedawnią się już 3 lata od dnia w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, o czym stanowi art. 4421 § 1 k.c. Natomiast jeżeli szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie tej szkody ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, zgodnie z art. 4421 § 2 k.c. Jest to bowiem typowy termin dla szkód powstałych w konsekwencji popełnienia przestępstwa.

Zasada ograniczonego zaufania.

Na zakończenie rozważań dotyczących odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia drogowego należy podkreślić iż, kierowców obowiązuje tzw. zasada ograniczonego zaufania . W niniejszy temacie zachowuje aktualność stanowisko Sądu Najwyższego przedstawione w wyroku wydanym na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r., w którym to Sąd stwierdził, że: „Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi nakazami i zakazami, lecz winien on także prowadzić pojazd w sposób rozważny i ostrożny. Oznacza to, że kierujący pojazdem winien zachować bezpieczną szybkość, czyli dostosować ją do konkretnych warunków drogowych, m.in. do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni i predyspozycji kierowcy. Trudno przecież uznać jazdę za bezpieczną i rozważną z szybkością 90–100 km/h wieczorem, nieoświetloną jezdnią obok kilkudziesięciu samochodów oczekujących w kolejce przed ruchliwą stacją benzynową, gdzie w każdej chwili można było spodziewać się jakiejś przeszkody, a oskarżony znajdował się w stanie głębokiego upojenia alkoholowego, któremu towarzyszy obniżenie sprawności psychofizycznych, zwłaszcza upośledzenie uwagi, opóźnienie reakcji na bodźce wzrokowe, obniżona samokontrola i samokrytycyzm oraz wzmożenie zuchwalstwa i pewności siebie”.

Podsumowując powyższe rozważania każdy uczestnik ruchu zobligowany jest do przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. W ten sposób unikniemy wszelkich zdarzeń skutkujących rozstrojem zdrowia i odpowiedzialnością za dany czyn.

Bibliografia:

Literatura:

Bownik, S.J., Pieszy jako podmiot przestępstwa wypadku drogowego Palestra 29/7-8(331-332) 1985 r.

Gniewek, E., Machnikowski, P.(red). Kodeks cywilny Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2021 r.

Grześkowiak, A.,Wiak, K., (red). Kodeks Karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021 r.

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Orzecznictwo:

Wyrok SN z 17.06.1983 r., IV KR 113/83, OSNPG 1984/4, poz. 24.

Wyrok SN z 10.07.2008 r., II KK 37/08, LEX nr 438481.

Wyrok SA  z 19.12.2017 r., II AKa 281/17, OSAW 2018/1, poz. 372.

Uchwała SN z 18.11.1998 r., I KZP 16/98, OSNKW 1998/11–12, poz. 48.

Uchwała SN z 28.02.1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975/3–4, poz. 33.

Postanowienie SN z 9.12.2010 r., III KK 196/10, LEX nr 736750.

Wyrok SO z dnia 29 marca 2019 r., IV Ka 174/19, LEX nr 2673181.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

79. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

79. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zebraliśmy się na Placu Powstań Narodowych by oddać hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Po modlitwie, Apelu Pamięci i odegraniu Pieśni Żołnierskich przez Orkiestrę Górniczą, przy pomniku złożone zostały wieńce.

Cześć i chwała Bohaterom!Dziękujemy wszystkim za obecność. Wśród uczestników obchodów pojawili się:

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego – Michał Pelczarski

Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego –Wioletta Wachewicz

Przewodniczący Rady Powiatu –  Arkadiusz Biegaj

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Jaskułecka

Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Turystyki – Wioleta Olender


Burmistrz Łęcznej – Leszek Włodarski

Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Matczuk

Ksiądz Andrzej Lupa

Żołnierze z 19 Lubelskiej Brygady zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga


Ministra Finansów –  Artura Sobonia reprezentowała Patrycja Czerwińska


Ministra Edukacji i Nauki reprezentował Dyrektor biura poselskiego Ministra Przemysława Czarnka – Szymon Osieleniec

Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie reprezentowali: młodszy chorąży Karol Wójcik, koordynator do spraw dostępności Jolanta Prokop, szeregowy Andrzej Baranowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Mł. Brygadier Paweł Kasperek
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Sławomir Cielniak


ZWIĄZKI ZAWODOWE LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA  S.A. reprezentowali:

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Organizacja  Międzyzakładowa – Mariusz Romańczuk

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce – Jacek Świerszcz

Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” –  Artur Brzozowski

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla „Przeróbka” –  Jarosław Niemiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej reprezentował Dyrektor – dr n. med. Krzysztof Bojarski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej reprezentowała kierownik – Magdalena Grzybowska-Konowałek

Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej reprezentowali:

Dyrektor – Bogdan Barbuziński

Zastępca Dyrektora – Dominika Lewandowska

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowały:

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Danuta Grzechnik

pracownik  Zakładu – Beata Tatarczak

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Katarzyna Łoś

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej reprezentowała Dyrektor -Elżbieta Piłka

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Monika Mikołajewska

Zastępca dyrektora – Milena Wasilewicz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej reprezentowali:

Dyrektor – Agnieszka Korzeniewska

Straszy pracownik socjalny – Barbara Tryk

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Natalia Siwko

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Monika Bogusz 

Bibliotekarz – Justyna Sudak

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej reprezentowały:

Sekretarz Ośrodka – Agnieszka Sachar

Specjalista ds. fizjoterapii –  Daria Mazurek

Pracownik Obsługi – Elżbieta Patyra

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie reprezentowali pracownicy:

Dominika Wasilak

Beata Halska-Wątroba

Michał Dziekanowski

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie reprezentuje :

Dyrektor – Justyna Sawicka

Powiatowy Klub Senior Plus w Łęcznej reprezentują:

Kierownik – Ewa Burcon

Seniorki – Teresa Susz i Pani Władysława Łukasik

Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie reprezentowały:

Kierownik – Iwona Sawicka

Seniorki – Maria Frydrycka i Danuta Przekora

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Grażyna Paterek

Psycholog i doradca zawodowy – Paulina Skowronek-Cholewa

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem reprezentował Dyrektor Dariusz Szafranek

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom nr 1 w Kijanach reprezentowały:

Dyrektor – Marlena Samborska

Wychowawca koordynator w Placówce Opiekuńczo-wychowawczej Dom 2 – Natalia Kalało

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Jolanta Jarawka
Wicedyrektor  – Ewa Stefańska

Zespół Szkół w Ludwinie reprezentowała Dyrektor Dorota Zając

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Simona Bolivara reprezentowały:

Dyrektor – Magdalena Gajowiak

Nauczyciel historii – Wioletta Chmiel

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentowała Dyrektor Maria Jarmuł-Snopek

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach reprezentował Dyrektor Arkadiusz Dębała

Przedszkole Specjalne w Ludwinie reprezentowały:

Dyrektor – Pani Monika Nowosad

Nauczyciel – Pani Kinga Kowalska

Szkołę Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna reprezentował Dyrektor Grzegorz Lendzion

Obecni byli również przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowego Związku Solidarność Pracowników Oświaty w Łęcznej